Katekesundervisning - Våren 2021

Katekesundervisningen äger rum på söndagar kl. 11.00 i följande grupper och terminer:

GRUPP 1 - Inledning till katekes – gruppen leds av Ludmila

  • 24:e januari, 7:e februari, 21:a februari, 21: mars, 11:e april, 25:e april, 9:e maj, 23:e maj


GRUPP 2 - Förberedelse till Första Kommunion 2021 – gruppen leds av Agnieszka

  • 17:e januari, 31:a januari, 14:e februari, 14: mars, 28:e mars, 18:e april, 2:a maj, 9:e maj,
    15:e maj - Första Kommunion

GRUPP 3 - Mellangrupp – gruppen leds av Stanislaw

  • 17:e januari, 31:a januari, 14:e februari, 14: mars, 28:e mars, 18:e april, 2:a maj, 16:e maj

GRUPP 4 - Förberedelse till Konfirmation – gruppen leds av Veronica och Miguel

  • 24:e januari, 7:e februari, 21:a februari, 21: mars, 11:e april, 25:e april,
    2:a maj - Konfirmation