TROSUNDERVISNING: Höstterminen 2022

GRUPP 1 - Inledning till trosundervisning – gruppen leds av Beberlly och Hilding
11 sept, 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec. Trosundervisning till låg- och mellanstadiet riktar sig till barn och ungdomar som är födda åren 2010, 2011, 2012, 2013, och 2014.

GRUPP 2 - Förberedelse till Första Kommunion 2023 – gruppen leds av Veronica och Laura
11 sept, 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec.

GRUPP 3 - Mellangrupp – gruppen leds av Anja och Eugenia
11 sept, 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec.

GRUPP 4 - Förberedelse till Konfirmation 2023 – gruppen leds av Miguel, och Eduardo
11 sept, 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec.

GRUPP 5 – FÖRÄLDRAR – gruppen leds av kyrkoherde Chikezie

För nya barn, var god och fyll anmälningsblankett och lämna det i sakristian efter mässan. Det går att ladda ner på vår webbsida: www.nackakatolskakyrkan.se