Katekesundervisning 2021

Katekesundervisningen kommer att genomgå i följande grupper och terminer:

GRUPP 1 - Inledning till katekes – gruppen leds av Ludmila

  • 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 21 november, 5 december, 19 december, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj


GRUPP 2 - Förberedelse till Första Kommunion 2023 – gruppen leds av Agnieszka

  • 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober, 21 november, 5 december, 19 december, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj

GRUPP 3 - Mellangrupp – gruppen leds av Daniella

  • 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj

GRUPP 4 - Förberedelse till Konfirmation 2023 – gruppen leds av Miguel, Hilding, Beberlly och Veronica

  • 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj

 

För att anmäla nya barn till katekesundervisning man bör fylla i ett formulär och lämna det i sakristian efter mässan.
Anmälan till katekesundervisning kan man ladda ner på webbsidan här eller få den i sakristian.