I en rapport, daterad den 1993-10-01, redogjorde pater Tomasz Wojcik om sin förflyttning till Stockholms domkyrkoförsamling med biskopens uppdrag att undersöka möjligheten att bilda ett nytt omrade för katolsk själavard inom domkyrkoförsamlingens gränser.

Det blev den östra regionen omfattande Nacka, Fisksätra, Saltsjöbaden, Saltsjö-Boo samt Värmdö.

Den davarande domkyrkokaplanen Tomasz Wojcik tog kontakt med de befintliga kyrkoherdarna i Svenska kyrkan i Nacka, Saltsjöbaden och Gustavsberg.

 

Den 30 augusti hölls ett möte med kyrkoherde Shanwell i Nacka, som påpekade att manga katoliker med utländsk bakgrund fanns i Fisksätra. Även Josefsystrarna i Björkudden tillfrågades, och de var eniga om, att det var dags att börja med regelbunden själavard i den östra delen av domkyrkoförsamlingen.

Domprost Johannes F. Koch bad pater Tomasz Wojcik börja med regelbundna gudstjänster i Gustavsbergs kyrka den första söndagen i månaden, och i Fisksätra den tredje söndagen i månaden.

Vid domkyrkoförsamlingens årsstämma beslutades om bildandet av ett kapellråd. Som representant för Gustavsberg föreslogs Peter Keil, Sergio Mineni och Hermann Vorhöfer, för Fisksätra Jacek Chmielewski, Maria Kuczkowska samt Pia Minati.

Det första kapellradsmötet ägde rum hos Josefsystrarna i Björkudden den 28 maj 1994. Närvarande var pater Tomasz, syster Maria Machura, Peter Keil, Maria Kuczkowska, Pia Minati, Sergio Mineni samt Hermann Vorhöfer. Peter Keil valdes att föra minnesanteckningar fran detta historiska möte, under vilket riktlinjer för den nya församlingen beslutades. Vidare meddelade pater Tomasz var församlings namn:

S:t Konrads katolska församling, och berättade om den helige brodern Konrads bakgrund och levnad.

Under församlingens hela historia har kapucinbröderna tagit ansvaret för själavård och administration. Efter pater Tomasz tog pater Marek Rubaj över som kyrkoherde, och han följdes av pater Ryszard Zielinski, pater Andrzej Konopka som i sin tur efterträddes av pater Marcin Wojciechowski. Sedan augusti 2020 är pater Lukasz Lewczuk ansvarig.