NY POST ADRESS

S:t Konrads församling ny postadress blir :S:t Konrads Katolska församling, Kantatvägen 21, 131 40 NACKA. Besök adress förblir Guds Hus Fisksätra torg 19, 133 41 Saltsjöbaden. Vill du träffa kyrkoherden till ett möte, var god och boka tid på telefon 073 658 37 66. 

TROSUNDERVISNINGEN?

Nästa söndag den 9 oktober blir trosundervisning för alla grupper kl. 11.00. Andra undervisning tillfälle blir 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec. Vi vill återigen påminna föräldrar att deltagandet i den heliga mässan varje undervisningsdag är en integral del av trosundervisningen. Föräldrar erbjuds gemenskap och undervisning i föräldragrupp. Efter det får barnen delta i den heliga mässan kl. 12-00 och sedan fika/kyrkkaffe.  

ÄR UNDERVISNINGEN OBLIGATORISK?

Det är inte, men kyrkan har ett kunskapskrav som barnen måste uppfylla för att få gå till första bikt och första kommunion. Församlingen kan hjälpa era barn att uppnå kravet. I katolska kyrkan är det föräldrarna som är barnens främsta lärare, och som ansvarar för att barnen förbereds inför sakramenten, Undervisningen som församlingen erbjuder är ett stöd och en hjälp för er föräldrar, och en möjlighet för era barn att träffa jämnåriga barn.

 Gudstjänstordning för den kommande vecka:

Fredag
7 oktober
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:00 – rosenkransen
17:30 – tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
8 oktober
Missionaries of Charity 
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Söndag
9 oktober
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska LÄSNINGARNA: söndag vecka 26 under året

Hab 1:2–3¸2; 2–4; Ps 95;1–2, 6–9; 2 Tim 1:6–8, 13–14; Luk 17:5–10

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR OKTOBER
Att kyrkan som troget och modigt predikarevangeliet, kan vara en välkomnande gemenskap i en anda av solidaritet, medmänsklighet och synodalitet.

FIKA/KYRKKAFFE LISTA 
Hjärtligt tack till alla föräldrar och andra som skrivit upp sig att hjälpa till med fika/kyrkkaffe förberedelse. Vi vill tydliggöra om att församlingen kommer att ansvara för inköp. Men alla gåvor till stöd emottags med tacksamhet. 

EUKARISTISK TILLBEDJAN/ADORATION
Varje fredag kl. 17.00 ber vi rosenkransen, 17.30 tillber vi Jesus i det allraheligaste sakramentet för en timme. Därefter firas mässan kl. 18.30.

JESU HJÄRTA
Fredag den 7 oktober är den första fredagen i månanden, På denna dag har vi adoration till Jesu Hjärta i S:t Konrad 17.30 - kl 18.25. Därefter firas mässan kl. 18.30

S: TA BIRGITTA AV VADSTENA
Sveriges och Europas skyddspatrons högtid firas fredag den 7 oktober kl 18.30

KYRKKAFFE
Alla är hjärtligt välkomna till kyrkkaffe nästa söndag den 9 oktober efter mässan.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherde

 

 

 

 HUR FUNGERAR TROSUNDERVISNINGEN?

Idag söndag den 25 september är det fösta trosundervsning tillfälle för alla grupper kl.11.00. Andra undervisning tillfälle blir 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec. Undervisningen, som ges varannan vecka, börjar kl. 11.00. Föräldrar erbjuds gemenskap och undervisning i föräldragrupp. Efter det får barnen delta i den heliga mässan kl. 12-00 och sedan fika/kyrkkaffe. Förberedelse till första kommunion varar i två år.

ÄR UNDERVISNINGEN OBLIGATORISK?

Det är inte, men kyrkan har ett kunskapskrav som barnen måste uppfylla för att få gå till första bikt och första kommunion. Församlingen kan hjälpa era barn att uppnå kravet. I katolska kyrkan är det föräldrarna som är barnens främsta lärare, och som ansvarar för att barnen förbereds inför sakramenten, Undervisningen som församlingen erbjuder är ett stöd och en hjälp för er föräldrar, och en möjlighet för era barn att träffa jämnåriga barn. 

LISTA FÖR FIKA/KYRKKAFFE

Det finns en lista för fika/kyrkkaffe vid kyrkans ingång. Är du föräldrar som har barn i trosundervisning? Ber vi er att skriva upp er i listan när ni skulle ha möjlighet att ansvara för förberedelse av fika som sker strax efter mässan varje trosundervisningssöndag. Tack för att ni tillsammans tar ansvar för era barns trosundervisning. 

 Gudstjänstordning för den kommande vecka:

Fredag
30 september
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:00 – rosenkransen
17:30 – tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
1 oktober
Missionaries of Charity 
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Söndag
2 oktober
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska LÄSNINGARNA: söndag vecka 26 under året

Am 6: 1a, 4-7; Ps 146:7-10; 1 Tim 6:11-16; Luk 16:19–31

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR SEPTEMBER
Att dödsstraffet, som kränker människovärdet, avskaffas i lag i alla länder.

FRANCISKUSDAGEN
Lördagen den 1 oktober anordnar KPN Franciskusdagen i Kungsträgården. Dagen startar kl. 10.30 och pågar framtill kl. 14.00. Inbjudna är familjer med husdjur, kateketer och alla barn. Familjemässan med biskop Anders börjar kl. 11.00. Varmt välkomna!

EUKARISTISK TILLBEDJAN/ADORATION
Varje fredag kl. 17.00 ber vi rosenkransen, 17.30 tillber vi Jesus i det allraheligaste sakramentet för en timme. Därefter firas mässan kl. 18.30.

JESU HJÄRTA
Adoration till Jesu Hjärta äger rum i S:t Konrad varje första fredagen i månaden kl. 17.30. Därefter firas mässan kl. 18.30

BIKT I S: T KONRAD
Det finns möjlighet till bikt varje fredag kl. 17.00-17.30 och kl. 19.05- kl.19.30, söndagar efter mässan när det är möjligt.

KYRKKAFFE
Alla är hjärtligt välkomna till kyrkkaffe efter mässan

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherde

 

 

 

 TROSUNDERVISNING

Den 11: e september inledde vi trosundervisning med en introduktionsdag. Nästa söndag den 25 september blir det fösta trosundervsning tillfälle för alla grupper kl.11.00. Andra undervisning tillfälle blir 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec. Trosundervisning till låg- och mellanstadiet riktar sig till barn och ungdomar som är födda åren 2010, 2011, 2012, 2013, och 2014.
För nya barn, var god och fyll anmälningsblankett och lämna det i sakristian efter mässan. Det går att ladda ner på vår webbsida, www.nackakatolskakyrkan.se

LISTA FÖR FIKA/KYRKKAFFE

Det finns en lista för fika/kyrkkaffe vid kyrkans ingång. Är du föräldrar som har barn i trosundervisning? Ber vi er att skriva upp er i listan när ni skulle ha möjlighet att ansvara för förberedelse av fika som sker strax efter mässan varje trosundervisningssöndag. Tack för att ni tillsammans tar ansvar för våra barns trosundervisning.

PRÄST-OCH DIAKONMÖTE

Den 19 – 21 september äger präst-och diakonmöte för vårt stift på konferensanläggningen Lundsbrunn som ligger 14 km nordost om Skara. Det blir en tid av bön, reflektion och samtal för våra präster och diakoner. Både biskop Anders och biskop Erik Varden av Trondheim deltar i mötet. Vi vill även uppmuntra er att be för oss präster och diakoner att vi blir värdiga vår kallelse.

 Gudstjänstordning för den kommande vecka:

Fredag
23 september
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:00 – rosenkransen
17:30 – tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
24 september
Missionaries of Charity 
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Söndag
25 september
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska LÄSNINGARNA: söndag vecka 25 under året

Am 8:4–7; Ps 113:1–2, 4–8 (R. Luk 1:52); 1 Tim 2:1–8; Luk 16:1–13


TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH KONFIRMANDER
I söndags inledde vi höstterminens trosundervisning för barn och konfirmander. Vi tackar alla föräldrar för engagemanget i barnens andliga liv och ber att ni ska vara goda föredöme i tron till ert barn. Familjemässa firas varje trosundervisnings söndag. Detta innebär att barn som deltar i trosundervisning, föräldrar och kateketer ska delta aktivt i mässan. De kommer att ministerera, läsa texterna, ta upp kollekt och om det är möjligt att sjunga en eller två sånger under mässan. Var god anmäl eventuellt förhinder till er kateketer! För kateketer som undervisar våra barn står vi i tacksamhet. Varje trosundervisnings söndag kommer det att bli kyrkkaffe strax efter högmässan. En lista kommer att finnas för alla föräldrar som har barn i undervisning att skriva upp sig för kyrkkaffeförberedelse. Trosundervisning börjar kl. 11.00 och avslutar med mässan. Deltagande i mässan är en integral del av trosundervisningen och är OBLIGATORISKT för alla barn och konfirmander. I vårt stift är 1:a kommunionsundervisning 2 år och båda åren obligatoriska.

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR SEPTEMBER
Att dödsstraffet, som kränker människovärdet, avskaffas i lag i alla länder.

FRANCISKUSDAGEN
Lördagen den 1 oktober anordnar KPN Franciskusdagen i Kungsträgården. Dagen startar kl. 10.30 och pågar framtill kl. 14.00. Inbjudna är familjer med husdjur, kateketer och alla barn. Familjemässan med biskop Anders börjar kl. 11.00. Varmt välkomna!

EUKARISTISK TILLBEDJAN/ADORATION
Varje fredag kl. 17.00 ber vi rosenkransen, 17.30 tillber vi Jesus i det allraheligaste sakramentet för en timme. Därefter firas mässan kl. 18.30.

JESU HJÄRTA
Adoration till Jesu Hjärta äger rum i S:t Konrad varje första fredagen i månaden kl. 17.30. Därefter firas mässan kl. 18.30

BIKT I S: T KONRAD
Det finns möjlighet till bikt varje fredag kl. 17.00-17.30 och kl. 19.05- kl.19.30, söndagar efter mässan när det är möjligt.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherde

 

 

 

 TROSUNDERVISNING: Höstterminen

GRUPP 1 - Inledning till trosundervisning – gruppen leds av Beberlly och Hilding
11 sept, 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec. Trosundervisning till låg- och mellanstadiet riktar sig till barn och ungdomar som är födda åren 2010, 2011, 2012, 2013, och 2014.

GRUPP 2 - Förberedelse till Första Kommunion 2023 – gruppen leds av Veronica och Laura
11 sept, 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec.

GRUPP 3 - Mellangrupp – gruppen leds av Anja och Eugenia
11 sept, 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec.

GRUPP 4 - Förberedelse till Konfirmation 2023 – gruppen leds av Miguel, och Eduardo
11 sept, 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec.

GRUPP 5 – FÖRÄLDRAR – gruppen leds av kyrkoherde Chikezie

För nya barn, var god och fyll anmälningsblankett och lämna det i sakristian efter mässan. Det går att ladda ner på vår webbsida: www.nackakatolskakyrkan.se

 Gudstjänstordning för den kommande vecka:

Fredag
16 september
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:00 – rosenkransen
17:30 – tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
17 september
Missionaries of Charity 
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Söndag
18 september
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska LÄSNINGARNA: söndag vecka 24 under året


2 Mos 32:7–11, 13–14; Ps 51: 3-4,12-13, 17, 19; Tim 1 12-17; Luk 15: 1–32

TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH KONFIRMANDER
Idag inleder vi höstterminens trosundervisning för barn och konfirmander. Vi tackar alla föräldrar för engagemanget i barnens andliga liv och ber att ni ska vara goda föredöme i tron till ert barn. Familjemässa firas varje trosundervisnings söndag. Detta innebär att barn som deltar i trosundervisning, föräldrar och kateketer ska delta aktivt i mässan. De kommer att ministerera, läsa texterna, ta upp kollekt och om det är möjligt att sjunga en eller två sånger under mässan. Var god anmäl eventuellt förhinder till er kateketer! För kateketer som undervisar våra barn står vi i tacksamhet. Varje trosundervisnings söndag kommer det att bli kyrkkaffe strax efter högmässan. En lista kommer att finnas för alla föräldrar som har barn i undervisning att skriva upp sig för kyrkkaffeförberedelse. Trosundervisning börjar kl. 11.00 och avslutar med mässan. Deltagande i mässan är en integral del av trosundervisningen och är OBLIGATORISKT för alla barn och konfirmander. I vårt stift är 1:a kommunionsundervisning 2 år och båda åren obligatoriska.

HELIGA TERESA AV CALCUTTA 25ÅRS MINNESDAG
Det blev en mycket lyckad 25 års jubileum i församlingen för heliga Teresa av Calcutta. Vi gratulerar Missionaries of Charity systrar och tackar hjärtligt alla som bidrog till att det blev en glädjerikfest. Kollekten för dagen blev 1128 sek och lämnas som gåva från församling till systrarna.

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR SEPTEMBER
Allmänt: Att dödsstraffet, som kränker människovärdet, avskaffas i lag i alla länder.

FRANCISKUSDAGEN
Lördagen den 1 oktober anordnar KPN Franciskusdagen i Kungsträgården. Dagen startar kl. 10.30 och pågar framtill kl. 14.00. Inbjudna är familjer med husdjur, kateketer och alla barn. Familjemässan med biskop Anders börjar kl. 11.00. Varmt välkomna!

EUKARISTISK TILLBEDJAN/ADORATION
Varje fredag kl. 17.00 ber vi rosenkransen, 17.30 tillber vi Jesus i det allraheligaste sakramentet för en timme. Därefter firas mässan kl. 18.30.

JESU HJÄRTA
Adoration till Jesu Hjärta äger rum i S:t Konrad varje första fredagen i månaden kl. 17.30. Därefter firas mässan kl. 18.30

BIKT I S: T KONRAD
Det finns möjlighet till bikt varje fredag kl. 17.00-17.30 och kl. 19.05- kl.19.30, söndagar efter mässan när det är möjligt.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherde

 

 

 

Hej, kära barn, ungdomar och föräldrar! Hoppas ni har haft härlig och vilsam sommarlov. Höstterminen närmare sig och ska fortsätta med vår trosundervisning. Gud kallar till en relation med honom, till att vara jordens salt, och ljus samt bygga upp Guds rike på jorden. Han älskar särskilt barn.

Det kommer att finnas föräldrargrupp som leds av Chikezie där möjligheter ska finnas för erfarenhetutbyte bland föräldrar.

Tack till alla föräldrar som ger sina barn möjligheter till att lära känna Jesus och växa i kunskapen om Gud.

Vi är tacksamma för alla kateter som ställer upp att undervisa våra barn och ungdomar.

Vill du bli kateket är du välkommen att höra av dig till Veronica (+46760425842) eller till kyrkoherden (0736583766).

Undervisning börjar för alla grupper den 11 september kl 11.00. Det blir introduktionsdag för höstterminen.

Väl mött!

//Chikezie Onuoha

 höstterminen3