FÖRSTA SÖNDAEN I ADVENT
Idag söndag den 3 börjar det nya liturgiska året med Första söndagen i Advent. I hela stiftet samlas kollekt till Caritas Sverige till stöd för Caritas arbete med flyktingbarn och kvinnor i Afrikas hörn. Vi är tacksamma för alla gåvor.

TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMMAR
Nästs söndag den 10 dec äger trosundervisning rum för alla grupper. Undervisningen börjar med en samling för en gemensam bön i kyrksalen kl. 10.00, därefter firar högmässan kl.11.00.

ADVENTSRETRÄTT
Adventreträtt kommer att äga rum i S:t Konrad från 8–10 december. Det leds av kyrkoherden Chikezie Onuoha. Temat är: Hur gör jul en verklighet i mitt liv? Det börjar fredagen den 8 dec kl. 18.00 och slutar med högmässan den 10 dec. Fullständig information om programmet kommer senare.

STIFTETSKOLLEKTER
Det återstår två andra stiftskollekter i år nämligen: stiftets karitativa arbete 3:e december (Första söndagen i Advent; kollekt för livets fond 17:e december (Tredje söndagen i advent).

Gudstjänstordning för den kommande tiden under året:

Tisdag - 5 dec

Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på engelska
Fredag - 8 dec
Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhet, högtid
Adventreträtt

Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
18:00 – Eukaristisk Tillbedjan
18:30 – mässan på svenska
Lördag - 9 dec
Adventreträtt
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
16:00 – rosenkransen
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT - 10 dec  Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00 – mässan på svenska LÄSNINGARNA: FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
Jes 63:16b–17,64:1–8, Ps 80, 1 Kor 1:3–9, Mark 13:33-37

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR DECEMBER
Att personer med funktionsnedsättning är centrum för samhällets omsorger, och att deras aktiva deltagande i samhället värdesätts

KATEKETER
För att bedriva kateket i vårt stift krävs det två kateketer i varje grupp. Just nu har vi endast en kateket i varje grupp. Vi behöver flera kateketer för att kunna verka i enlighet med kateketundervisnings krav i stiftet.

BESÖK HOS ÄLDRE-OCH SJUKA
Känner ni någon församlingsmedlem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma och tillbe Gud med oss? Vet ni om de skulle vilja ha besök av en präst? Det finns ett papper vid kyrkans ingång där ni kan skriva namn, adress och telefonnummer på personer. Det är viktigt med besöksverksamhet till dessa medbröder och medsystrar.

TILLBEDJAN TILL JESUS HJÄRTA
Eukaristisk tillbedjan äger rum varje fridag och adoration till Jesu hjärta hålls i församlingen varje första fredag i månanden.

MITT BARN SKA DÖPAS
Om du önskar döpa ditt barn, var god kontakta kyrkoherden på 073 658 37 66 för ett dopsamtal.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo 

 

KRISTUS KONUNGENS DAG
Idag söndagen den 26 november, är kyrkoårets sista söndag. Vi firar Kristus Konungens Dag och nästa söndag, börjar det nya liturgiska året med Första söndagen i Advent.

TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMMAR
Trosundervisning äger rum idag för alla grupper. Undervisningen börjar med en samling för en gemensam bön i kyrksalen kl. 10.00, därefter firar högmässan kl.11.00.

ADVENTSRETRÄTT
Adventreträtt kommer att äga rum i S:t Konrad från 8–10 december. Det leds av kyrkoherden Chikezie Onuoha. Temat är: Hur gör jul en verklighet i mitt liv? Det börjar fredagen den 8 dec kl. 18.00 och slutar med högmässan den 10 dec. Fullständig information om programmet kommer senare.

STIFTETSKOLLEKTER
Det återstår två andra stiftskollekter i år nämligen: stiftets karitativa arbete 3:e december (Första söndagen i Advent; kollekt för livets fond 17:e december (Tredje söndagen i advent). Nästa söndag den 3 december samlas kollekt till Caritas Sverige till stöd för Caritas arbete med flyktingbarn och kvinnor i Afrikas hörn.

Gudstjänstordning för den kommande tiden under året:

Tisdag - 28 nov

Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402

08:00 – mässan på engelska
Fredag - 1 dec
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – Eukaristisk Tillbedjan
18:30 – mässan på svenska
Lördag - 2 dec
Vårfrumässa
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på engelska
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT - 3 dec  Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00 – mässan på svenska 

 LÄSNINGARNA: KRISTUS KONUNGENS DAG
Hes 34:11-12,15-17, Ps 23, 1 Kor 15:20-26,28, Matt 25:31–46

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR NOVEMBER
För påven, att han med den Helige Andes hjälp kan fullfölja sin mission och fortsätta ledsaga den hjord som anförtrotts honom.

KATEKETER
För att bedriva kateket i vårt stift krävs det två kateketer i varje grupp. Just nu har vi endast en kateket i varje grupp. Vi behöver flera kateketer för att kunna verka i enlighet med kateketundervisnings krav i stiftet.

BESÖK HOS ÄLDRE-OCH SJUKA
Känner ni någon församlingsmedlem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma och tillbe Gud med oss? Vet ni om de skulle vilja ha besök av en präst? Det finns ett papper vid kyrkans ingång där ni kan skriva namn, adress och telefonnummer på personer. Det är viktigt med besöksverksamhet till dessa medbröder och medsystrar.

TILLBEDJAN TILL JESUS HJÄRTA
Eukaristisk tillbedjan äger rum varje fridag och adoration till Jesu hjärta hålls i församlingen varje första fredag i månanden.

MITT BARN SKA DÖPAS
Om du önskar döpa ditt barn, var god kontakta kyrkoherden på 073 658 37 66 för ett dopsamtal.

KYRKKAFFE
Alla är hjärtligt välkomna till kyrkkaffe strax efter högmässan. Barnfamiljer behöver inte ge sig iväg efter mässan.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo 

 

KRISTUS KONUNGENS DAG
Nästa söndag den 26 november, firar vi den sista söndagen i det liturgiska året, Kristus Konungens Dag.

ADVENTSRETRÄTT
Adventreträtt kommer att äga rum i S:t Konrad från 8–10 december. Det leds av kyrkoherden Chikezie Onuoha. Temat är: Hur gör jul en verklighet i mitt liv? Det börjar fredagen den 8 dec kl. 18.00 och slutar med högmässan den 10 dec.
Fullständig information om programmet kommer senare.

TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMMAR
Söndag den 26 november, Kristus Konungens dag har vi trosundervisning för alla grupper förutom mellan grupp som leds av Anja som är inställd på grund av sjukdom. Undervisningen börjar med en samling för en gemensam bön i kyrksalen kl. 10.00, därefter firar högmässan kl.11.00.

STIFTETSKOLLEKTER
Det återstår två andra stiftskollekter i år nämligen: stiftets karitativa arbete 3:e december (första söndagen i advent; kollekt för livets fond 17:e december (Tredje söndagen i advent).

Gudstjänstordning för den kommande tiden under året:

Tisdag - 21 nov

Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402

08:00 – mässan på engelska
Fredag - 24 nov
S:t Andreas Dûng Lac,
och hans följeslagare
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – Eukaristisk Tillbedjan
18:30 – mässan på svenska
Lördag - 25 nov
S:ta Katarina av Alexandria
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på engelska
KRISTUS KONUNGENS
DAG - 26 nov
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00 – mässan på svenska 

 


LÄSNINGARNA: 33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Ords 31:10-13,19-20,30-31, Ps 128, 1 Thess 5:1–6, Matt 25:14–30

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR NOVEMBER
För påven, att han med den Helige Andes hjälp kan fullfölja sin mission och fortsätta ledsaga den hjord som anförtrotts honom.

KATEKETER
För att bedriva kateket i vårt stift krävs det två kateketer i varje grupp. Just nu har vi endast en kateket i varje grupp. Vi behöver flera kateketer för att kunna verka i enlighet med kateketundervisnings krav i stiftet.

BESÖK HOS ÄLDRE-OCH SJUKA
Känner ni någon församlingsmedlem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma och tillbe Gud med oss? Vet ni om de skulle vilja ha besök av en präst? Det finns ett papper vid kyrkans ingång där ni kan skriva namn, adress och telefonnummer på personer. Det är viktigt med besöksverksamhet till dessa medbröder och medsystrar.

TILLBEDJAN TILL JESUS HJÄRTA
Vi påminner om att tillbedjan till Jesu hjärta hålls i församlingen varje första fredag i månanden.

MITT BARN SKA DÖPAS
Om du önska döpa ditt barn, var god kontakta kyrkoherden på 073 658 37 66 för ett dopsamtal.

VÄLKOMSTBREV
Ett välkomstbrev skickas till alla nya inflyttade till vår församling oavsett om de kommer från andra församlingar i stiftet eller från utlandet.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo 

 

TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMMAR
Nästa söndag den 12 november har vi trosundervisning för alla grupper förutom mellan grupp som leds av Anja som är inställd på grund av sjukdom. Undervisningen börjar med en samling för en gemensam bön i kyrksalen kl. 10.00, därefter firar högmässan kl.11.00.

LITURGIMÖTE
Planering av liturgi inför advent-och julhelgen sker idag söndag den 12 november strax efter högmässan. Alla lektorer, kantorer, organister, ministranter och sakristaner är välkomna.

KATEKETER
För att bedriva kateket i vårt stift krävs det två kateketer i varje grupp. Just nu har vi endast en kateket i varje grupp. Vi behöver flera kateketer för att kunna verka i enlighet med kateketundervisnings krav i stiftet.

STIFTETSKOLLEKTER
Det återstår två andra stiftskollekter i år nämligen: stiftets karitativa arbete 3:e december (första söndagen i advent; kollekt för livets fond 17:e december (Tredje söndagen i advent).

Gudstjänstordning för den kommande tiden under året:

Tisdag - 14 nov

Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402

08:00 – mässan på engelska
Fredag - 17 nov
S:ta Elisabeth av Ungern
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – Eukaristisk Tillbedjan
18:30 – mässan på svenska
Lördag - 18 nov
Petrus-och Paulus basilikornas invigningsdag
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på engelska
33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET - 19 nov  Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00 – mässan på svenska 

 

LÄSNINGARNA: 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Vish 6:12-16, Ps 63, 1 Thess 4:13-18, Matt 25:1-13

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR NOVEMBER
För påven, att han med den Helige Andes hjälp kan fullfölja sin mission och fortsätta ledsaga den hjord som anförtrotts honom.

BESÖK HOS ÄLDRE-OCH SJUKA
Känner ni någon församlingsmedlem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma och tillbe Gud med oss? Vet ni om de skulle vilja ha besök av en präst? Det finns ett papper vid kyrkans ingång där ni kan skriva namn, adress och telefonnummer på personer. Det är viktigt med besöksverksamhet till dessa medbröder och medsystrar.

TILLBEDJAN TILL JESUS HJÄRTA
Vi påminner om att tillbedjan till Jesu hjärta hålls i församlingen varje första fredag i månanden.

MITT BARN SKA DÖPAS
Om du önska döpa ditt barn, var god kontakta kyrkoherden på 073 658 37 66 för ett dopsamtal.

VÄLKOMSTBREV
Ett välkomstbrev skickas till alla nya inflyttade till vår församling oavsett om de kommer från andra församlingar i stiftet eller från utlandet.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo