1. Katekesundervisning 

Katekesundervisningen äger rum på söndagar kl. 11.00 i följande grupper och terminer:

GRUPP 1 - Inledning till katekes – gruppen leds av Ludmila

 • 24:e januari, 7:e februari, 21:a februari, 21: mars, 11:e april, 25:e april, 9:e maj, 23:e maj

GRUPP 2 - Förberedelse till Första Kommunion 2021 – gruppen leds av Agnieszka

 • 17:e januari, 31:a januari, 14:e februari, 14: mars, 28:e mars, 18:e april, 2:a maj, 9:e maj,
  15:e maj - Första Kommunion

GRUPP 3 - Mellangrupp – gruppen leds av Stanislaw

 • 17:e januari, 31:a januari, 14:e februari, 14: mars, 28:e mars, 18:e april, 2:a maj, 16:e maj

GRUPP 4 - Förberedelse till Konfirmation – gruppen leds av Veronica och Miguel

 • 24:e januari, 7:e februari, 21:a februari, 21: mars, 11:e april, 25:e april,
  2:a maj - Konfirmation

 

 2. Ordning för vår församling under de kommande veckorna:

Vi får bara vara max. 8 personer då mässorna firas. Vi kan ta emot 8 personer i kyrksalen, 8 personer på balkongen och 8 personer på kyrktorget. Jag ber om förståelse från de som ej får plats i kyrkan och kommer till nästa mässa.

Fredag
15 januari
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – tillbedjan
18:30 - mässan
 Söndag 17 januari Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:00 – mässan på svenska
11:00 – mässan på polska
12:00 – mässan på svenska


 

 1. Herrens Uppenbarelses högtid
  På onsdag den 6 januari firar vi Epifania - Herrens Uppenbarelses högtid. Enligt en gammal tradition delar vi också ut välsignelseremsor vilka vi sätter upp på dörren till ett hem. 

 2. Katekesundervisning
  Ett program för katekesundervisning för det kommande året kommer snart bli upprättat. Under kommande en vecka kommer vi informera om detta i kungörelser och på webbsidan.

 3. Ordning för vår församling under de kommande veckorna:
  Vi får bara vara max. 8 personer då mässorna firas. Vi kan ta emot 8 personer i kyrksalen, 8 personer på balkongen och 8 personer på kyrktorget. Jag ber om förståelse från de som ej får plats i kyrkan och kommer till nästa mässa. 

Herrens Uppenbarelse
Onsdag 6 januari
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
09:00mässan på polska
10:00
– mässan på svenska
11:00
– mässan på polska
12:00
– mässan på svenska
Fredag
8 januari
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – tillbedjan
18:30 - mässan
Herrens Dop
Söndag 10 januari
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:00 – mässan på svenska
11:00 – mässan på polska
12:00 – mässan på svenska


 

1. Ordning för vår församling under de kommande veckorna:
Vi får bara vara max. 8 personer då mässorna firas. Vi kan ta emot 8 personer i kyrksalen, 8 personer på balkongen och 8 personer på kyrktorget. Jag ber om förståelse från de som ej får plats i kyrkan och kommer till nästa mässa.
Det kommer att finnas möjlighet till enskild bön framför det Allraheligaste Sakramentet. Under den tiden finns möjlighet att ta emot den heliga kommunionen och att bikta sig.

Torsdag
24 december
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
21:00 – mässan på polska
22:00 – mässan på svenska
Fredag
25 december
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
09:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
11:00 – mässan på polska
12:00 – mässan på svenska
Lördag
26 december
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:00-13:00 – enskild bön
Söndag
27 december
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
09:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
11:00 – mässan på polska
12:00 – mässan på svenska
Torsdag
31 december
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
18:00-19:00 – enskild bön
Fredag
1 januari
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
09:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
11:00 – mässan på polska
12:00 – mässan på svenska
Söndag
3 januari
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
09:00 – mässan på polska
10:00 – mässan på svenska
11:00 – mässan på polska
12:00 – mässan på svenska

2. Katekes undervisning:
På grund av begränsningarna ställs också de kommande katekestillfällena för barn in under resterande året, men jag hoppas att vi kan starta igång undervisningen i januari 2021.
Information om tider och dagar för den nya katekesundervisningsterminen kommer att finnas på församlingens hemsida.