1. Meddelande från Stockholms katolska stift.
  Från och med tisdagen den 24 november får max 8 personer delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
  Stockholms katolska stift tvingas därför att från och med den 24 november ställa in alla offentliga gudstjänster tills vidare.
  Församlingskyrkorna i vårt stift fortsätter att vara öppna för bön och enskild andakt.
  Regeringen har meddelat att utgångspunkten är att förbudet ska gälla i fyra veckor, men om det inte fungerar kommer det att förlängas till över jul och nyår.
  Vi ber alla observera att den nya maxbegränsningen även gäller undervisning, körverksamhet, föredrag och alla andra aktiviteter i församlingarna.
  Alla församlingar ombeds att erbjuda mässor online i likhet med i våras.

  Med vänlig hälsning
  Msgr Stjepan Biletic
  Kansler, biskopsvikarie för nationella missioner
  Stockholms katolska stift

 2.  Ordning för vår församling under de kommande veckorna:
  Det kommer att finnas möjlighet för individuell bön framför det Allraheligaste Sakramentet mellan klockan 10.00 och 13.00 på söndagar i Fisksätra kyrka.
  Under den tiden finns möjlighet att ta emot den heliga kommunionen och att bikta sig.
  Detta program gäller söndagar med statliga begränsningar. Vi hoppas att vi efter denna tid snabbt kommer att återvända till det gemensamma firandet av eukaristin.
 3. Katekes undervisning:
  På grund av begränsningarna ställs också de kommande katekestillfällena för barn in under resterande året, men jag hoppas att vi kan starta igång undervisningen i januari 2021.
  Information om tider och dagar för den nya katekesundervisningsterminen kommer att finnas på församlingens hemsida.
 4. Första fredagen i december månad:
  Den 4:e december är första fredagen i december månad. På samma sätt som på söndagar finns möjlighet för enskild bön framför det Allraheligaste Sakramentet mellan klockan 17.30 och 19.00. Under den tiden kan man också ta emot den heliga kommunionen och gå till bikt.
 5. Bön för de avlidna:
  Trots det faktum att mässan inte kommer att firas offentligt under nästa söndag, så kommer jag att fortsätta fira eukaristin för de avlidna vars namn ni skrivit ner på de lappar som ni lämnat till mig.

 

 1. Jag har bestämt att nu under pandemin införa en söndagsmässa till varje söndag. Från och med idag, kommer också en mässa att firas på polska kl.10.00.
  Söndagsordning blir följande:
  • kl. 10.00 – Heliga mässan på polska.
  • kl. 11.00 – Katekesundervisning.
  • kl. 12.00 - Heliga mässan på svenska.
 2. Under hela november månad minns vi de döda på ett alldeles särskilt sätt i våra böner. Precis som förra året så kommer vi att under alla söndagsmässor som firas i november be för de avlidna som ni skriver ner på en lapp och lämnar till mig. Var snälla och ta en lapp som ligger på psalmboksställningen vid ingången till kyrkan.
  Skriv namnen på alla de avlidna som ni vill att vi ska be för och tänk på att skriva tydligt så att det blir lätt att läsa.
 3. De avlidna troende som är på reningens väg för att träda in i Paradiset tillhör de heligas gemenskap. Därför kan vi hjälpa dem bland annat genom att erhålla avlat för dem, så att de befrias från de timliga straff som de har ådragit sig genom sina synder.
  Man erhåller fullständig avlat för de avlidna själarna i skärselden efter bikt, kommunion och bön för påvens intentioner och med uppriktig vilja att undvika all synd. Apostoliska Penitentiariet i Rom har, på påve Franciskus särskilda uppdrag, beslutat att dessa avlatsmöjligheter i år, pga. covid-19, utsträcks enligt följande:
  • Att man under upp till åtta valfria dagar i november besöker en kyrkogård och ber för de avlidna.
  • Att man under en valfri dag i november besöker kyrkan och ber Fader vår och trosbekännelsen för de avlidna.

   Gamla och sjuka som, exempelvis på grund av myndigheternas bestämmelser, inte kan lämna hemmet och uppsöka en kyrkogård eller en kyrka, kan erhålla denna fullständiga avlat om de i sitt inre förenar sig med dem som besöker en kyrkogård eller en kyrka.

 4. Det finns möjlighet att bikta sig innan varje mässa. På söndagar sitter jag i biktstolen 30 minuter innan mässan och på fredagar man kan be om bikt under tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet.

Mässordning för kommande vecka:

Fredag Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 - tillbedjan
18:30 - mässan
Lördag Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra
 8:00
Söndag: Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:00 - på polska
12:00 - på svenska

 1. Jag har bestämt att nu under pandemin införa en söndagsmässa till varje söndag. Från och med nästa söndag, den 15 november, kommer också en mässa att firas på polska kl.10.00.
  Söndagsordning blir följande:
  • kl. 10.00 – Heliga mässan på polska.
  • kl. 11.00 – Katekesundervisning.
  • kl. 12.00 - Heliga mässan på svenska.
 2. Under hela november månad minns vi de döda på ett alldeles särskilt sätt i våra böner. Precis som förra året så kommer vi att under alla söndagsmässor som firas i november be för de avlidna som ni skriver ner på en lapp och lämnar till mig. Var snälla och ta en lapp som ligger på psalmboksställningen vid ingången till kyrkan.
  Skriv namnen på alla de avlidna som ni vill att vi ska be för och tänk på att skriva tydligt så att det blir lätt att läsa.
  Den 1 och 2 november firas mässan för alla de avlidna som nämns på lapparna och för alla avlidna församlingsmedlemmar.
 3. De avlidna troende som är på reningens väg för att träda in i Paradiset tillhör de heligas gemenskap. Därför kan vi hjälpa dem bland annat genom att erhålla avlat för dem, så att de befrias från de timliga straff som de har ådragit sig genom sina synder.
  Man erhåller fullständig avlat för de avlidna själarna i skärselden efter bikt, kommunion och bön för påvens intentioner och med uppriktig vilja att undvika all synd. Apostoliska Penitentiariet i Rom har, på påve Franciskus särskilda uppdrag, beslutat att dessa avlatsmöjligheter i år, pga. covid-19, utsträcks enligt följande:
  • Att man under upp till åtta valfria dagar i november besöker en kyrkogård och ber för de avlidna.
  • Att man under en valfri dag i november besöker kyrkan och ber Fader vår och trosbekännelsen för de avlidna.

   Gamla och sjuka som, exempelvis på grund av myndigheternas bestämmelser, inte kan lämna hemmet och uppsöka en kyrkogård eller en kyrka, kan erhålla denna fullständiga avlat om de i sitt inre förenar sig med dem som besöker en kyrkogård eller en kyrka.

 4. Onsdagen den 11 november bjuder vi in till en särskild mässa med anledning av firandet av Polens nationella självständighetsdag. Mässan firas på polska kl.18.30 i Fisksätra kyrka.
 5. Det finns möjlighet att bikta sig innan varje mässa. På söndagar sitter jag i biktstolen 30 minuter innan mässan och på fredagar man kan be om bikt under tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet.

 


Mässordning för kommande vecka:

Fredag Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 - tillbedjan
18:30 - mässan
Lördag Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra
 8:00
Söndag: Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:00 - på polska
12:00 - på svenska

 1. Imorgon, den 2 november kommer vi att fira Alla Själars dag och den heliga mässan firas i Fisksätra kyrka kl. 18.30. Innan mässan ber vi rosenkransbön kl. 18.00.
 2. Under hela november månad minns vi de döda på ett alldeles särskilt sätt i våra böner. Precis som förra året så kommer vi att under alla söndagsmässor som firas i november be för de avlidna som ni skriver ner på en lapp och lämnar till mig. Var snälla och ta en lapp som ligger på psalmboksställningen vid ingången till kyrkan.
  Skriv namnen på alla de avlidna som ni vill att vi ska be för och tänk på att skriva tydligt så att det blir lätt att läsa.
  Den 1 och 2 november firas mässan för alla de avlidna som nämns på lapparna och för alla avlidna församlingsmedlemmar.
 3. Den 6:e november firar vi den första fredagen i månaden. Kl. 17.30 ber vi under tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet. Kl. 18.30 firas mässan.
 4. Onsdagen den 11 november bjuder vi in till en särskild mässa med anledning av firandet av Polens nationella självständighetsdag. Mässan firas på polska kl.18.30 i Fisksätra kyrka.
 5.  Vi inbjuder barn som är villiga att sjunga i kören under den heliga mässan. I början är antalet barn begränsat till 10 personer. Ansökningar kan lämnas i sakristian. Den första övning äger rum söndagen den 8:e november efter mässan.
 6. Det finns möjlighet att bikta sig innan varje mässa. På söndagar sitter jag i biktstolen 30 minuter innan mässan och på fredagar man kan be om bikt under tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet.

Mässordning för kommande vecka:

Måndag Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
18:00 - rosenkransbön
18:30 - mässan
Fredag Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 - tillbedjan
18:30 - mässan
Lördag Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra
 8:00
Söndag: Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
12:00