1. Katekesundervisning. 
  Vårterminer för katekesundervisning:
  GRUPP 1 - Inledning till katekes – gruppen leds av Ludmila
  23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj; 
  GRUPP 2 - Förberedelse till Första Kommunion 2023 – gruppen leds av Agnieszka
  23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj; 
  GRUPP 3 - Mellangrupp – gruppen leds av Daniella
  16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj; 
  GRUPP 4 - Förberedelse till Konfirmation 2023 – gruppen leds av Miguel, Hilding, Beberlly och Veronica
  16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj.

 2. Ordning för vår församling den kommande vecka:
  Fredag
  28 januari
  Fisksätra kyrka
  Fisksätra torg 19
  17:30 - tillbedjan
  18:30
  – mässan på svenska
  Lördag
  20 januari

  Missionaries of Charity
  Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra
  8:00 – mässan på engelska
  Söndag
  30 januari

   Fisksätra kyrka
  Fisksätra torg 19
  10:00 – mässan på polska
  11:30 – rosenkransbön
  12:00 – mässan på svenska 


 3. Stiftets direktiv för offentliga mässor justeras ytterligare från den 12 januari.

  Den ökade smittspridningen av covid-19 gör att läget inom den svenska hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. För att bromsa denna utveckling inför nu regeringen ännu hårdare restriktioner vilket påverkar de direktiv för offentliga mässor som stiftet uppdaterade den 23 december 2021.

  Stiftets nya direktiv - som gäller från den 12 januari - är följande:

  För mässor och andra gudstjänster inomhusmed högst 20 deltagare behöver man inte genomföra några särskilda smittskyddsåtgärder.

  För mässor och andra gudstjänster inomhus med 21-50 personer måste alla deltagare ha en anvisad sittplats och deltagarna får sitta i sällskap om maximalt åtta personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

  För mässor och andra gudstjänster inomhus med fler än 50 deltagare (men maximalt 500 deltagare) kräver nu myndigheterna uppvisande av vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Om kyrkoherden bedömer det som nödvändigt kan vaccinationsbevis användas som en möjlighet för fler än 50 personer att delta i mässan. Förutsättningen då är att ytterligare en mässa erbjuds samma dag då man inte kräver vaccinationsbevis men följer direktiven enligt punkt 2 ovan.

  Om man inte vill kräva vaccinationsbevis för mässor och gudstjänster är det tillåtet med maximalt 50 deltagare och att man följer direktiven enligt punkt 2 ovan.

  Kyrkoherdarna rekommenderas fortfarande att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.

  Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.

   Vi ber alla att observera följande:

  Präster, diakoner, ministranter, kör, musiker m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande räknas inte som deltagare i ovan nämnda antal.

  Barn under 18 år räknas som deltagare i ovan nämna antal.

  Vaccinationsbevis kan endast krävas för personer över 18 år.

  För kontroll av vaccinationsbevis finns en app att ladda ner på Myndigheten för digital förvaltning.

 

Stockholm den 12 januari 2022

Kardinal Anders Arborelius OC

Biskop i Stockholms katolska stift

Msgr Stjepan Biletic

Kansler i Stockholms katolska stift

 

 1. Katekesundervisning. 
  GRUPP 1 - Inledning till katekes – gruppen leds av Ludmila
  23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj; 
  GRUPP 2 - Förberedelse till Första Kommunion 2023 – gruppen leds av Agnieszka
  23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj; 
  GRUPP 3 - Mellangrupp – gruppen leds av Daniella
  16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj; 
  GRUPP 4 - Förberedelse till Konfirmation 2023 – gruppen leds av Miguel, Hilding, Beberlly och Veronica
  16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj.

 2. Ordning för vår församling den kommande vecka:
  Fredag
  21 januari
  Fisksätra kyrka
  Fisksätra torg 19
  17:30 - tillbedjan
  18:30
  – mässan på svenska
  Lördag
  22 januari

  Missionaries of Charity
  Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra
  8:00 – mässan på engelska
  Söndag
  23 januari

   Fisksätra kyrka
  Fisksätra torg 19
  10:00 – mässan på polska
  11:30 – rosenkransbön
  12:00 – mässan på svenska 


 3. Stiftets direktiv för offentliga mässor justeras ytterligare från den 12 januari.

  Den ökade smittspridningen av covid-19 gör att läget inom den svenska hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. För att bromsa denna utveckling inför nu regeringen ännu hårdare restriktioner vilket påverkar de direktiv för offentliga mässor som stiftet uppdaterade den 23 december 2021.

  Stiftets nya direktiv - som gäller från den 12 januari - är följande:

  För mässor och andra gudstjänster inomhusmed högst 20 deltagare behöver man inte genomföra några särskilda smittskyddsåtgärder.

  För mässor och andra gudstjänster inomhus med 21-50 personer måste alla deltagare ha en anvisad sittplats och deltagarna får sitta i sällskap om maximalt åtta personer. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

  För mässor och andra gudstjänster inomhus med fler än 50 deltagare (men maximalt 500 deltagare) kräver nu myndigheterna uppvisande av vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. Om kyrkoherden bedömer det som nödvändigt kan vaccinationsbevis användas som en möjlighet för fler än 50 personer att delta i mässan. Förutsättningen då är att ytterligare en mässa erbjuds samma dag då man inte kräver vaccinationsbevis men följer direktiven enligt punkt 2 ovan.

  Om man inte vill kräva vaccinationsbevis för mässor och gudstjänster är det tillåtet med maximalt 50 deltagare och att man följer direktiven enligt punkt 2 ovan.

  Kyrkoherdarna rekommenderas fortfarande att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.

  Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.

   Vi ber alla att observera följande:

  Präster, diakoner, ministranter, kör, musiker m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande räknas inte som deltagare i ovan nämnda antal.

  Barn under 18 år räknas som deltagare i ovan nämna antal.

  Vaccinationsbevis kan endast krävas för personer över 18 år.

  För kontroll av vaccinationsbevis finns en app att ladda ner på Myndigheten för digital förvaltning.

 

Stockholm den 12 januari 2022

Kardinal Anders Arborelius OC

Biskop i Stockholms katolska stift

Msgr Stjepan Biletic

Kansler i Stockholms katolska stift

 

 1. Katekesundervisning. 
  GRUPP 1 - Inledning till katekes – gruppen leds av Ludmila
  23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj; 
  GRUPP 2 - Förberedelse till Första Kommunion 2023 – gruppen leds av Agnieszka
  23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj; 
  GRUPP 3 - Mellangrupp – gruppen leds av Daniella
  16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj; 
  GRUPP 4 - Förberedelse till Konfirmation 2023 – gruppen leds av Miguel, Hilding, Beberlly och Veronica
  16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj.

 2. Ordning för vår församling den kommande vecka:
  Fredag
  14 januari
  Fisksätra kyrka
  Fisksätra torg 19
  17:30 - tillbedjan
  18:30
  – mässan på svenska
  Lördag
  15 januari

  Missionaries of Charity
  Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra
  8:00 – mässan på engelska
  Söndag
  16 januari

   Fisksätra kyrka
  Fisksätra torg 19
  10:00 – mässan på polska
  11:30 – rosenkransbön
  12:00 – mässan på svenska 


 3. Nya direktiv för offentliga mässor från den 1 december

Då smittspridningen av coronaviruset åter ökar har Sveriges regering beslutat
om nya restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Från och med 1 december gäller följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift:

 1. För mässor och andra gudstjänster inomhus med högst 100 deltagare innebär de nya restriktionerna ingen förändring. Observera att präster, ministranter, kör, musiker, m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande inte räknas som deltagare.
 2. För mässor och andra gudstjänster inomhus blir det tillåtet med fler än 100 deltagare om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd mellan sällskap. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta personer.
  Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. För att säkerställa detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska sällskapet delas upp med högst åtta deltagare i varje.
 3. Kyrkoherdarna rekommenderas att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.
 4. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 skall stanna hemma.
 5. Vid stora högtider då många förväntas vilja delta i mässan kan - som en sista utväg - vaccinationsbevis användas för att slippa begränsningen om avstånd mellan sällskap. Förutsättningen är då att ytterligare en mässa erbjuds samma dag där man får delta utan vaccinationsbevis.

 

Stockholm den 30 november 2021
Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift 1. Herrens Uppenbarelses högtid.
  På torsdag den 6 januari firar vi Epifania - Herrens Uppenbarelses högtid. Enligt en gammal tradition delar vi också ut välsignelseremsor vilka vi sätter upp på dörren till ett hem.

 2. Katekesundervisning. Vårterminer för katekesundervisning:
  GRUPP 1 - Inledning till katekes – gruppen leds av Ludmila 23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj;
  GRUPP 2 - Förberedelse till Första Kommunion 2023 – gruppen leds av Agnieszka 23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj;
  GRUPP 3 - Mellangrupp – gruppen leds av Daniella 16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj;
  GRUPP 4 - Förberedelse till Konfirmation 2023 – gruppen leds av Miguel, Hilding, Beberlly och Veronica 16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj.

 3. Ordning för vår församling den kommande vecka:
Torsdag
6 januari
Herrens Uppenbarelse
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:00 – mässan på polska
12:00 – mässan på svenska 
Fredag
7 januari
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 - tillbedjan
18:30
– mässan
Lördag
8 januari

Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra
8:00 – mässan på engelska
Söndag
9 januari
Herrens Dop

 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:00 – mässan på polska
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska 

Nya direktiv för offentliga mässor från den 1 december

Då smittspridningen av coronaviruset åter ökar har Sveriges regering beslutat
om nya restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Från och med 1 december gäller följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift:

 1. För mässor och andra gudstjänster inomhus med högst 100 deltagare innebär de nya restriktionerna ingen förändring. Observera att präster, ministranter, kör, musiker, m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande inte räknas som deltagare.
 2. För mässor och andra gudstjänster inomhus blir det tillåtet med fler än 100 deltagare om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd mellan sällskap. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta personer.
  Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. För att säkerställa detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska sällskapet delas upp med högst åtta deltagare i varje.
 3. Kyrkoherdarna rekommenderas att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.
 4. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 skall stanna hemma.
 5. Vid stora högtider då många förväntas vilja delta i mässan kan - som en sista utväg - vaccinationsbevis användas för att slippa begränsningen om avstånd mellan sällskap. Förutsättningen är då att ytterligare en mässa erbjuds samma dag där man får delta utan vaccinationsbevis.

 

Stockholm den 30 november 2021
Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift


Stockholm den 30 december 2021
Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift