FÖRSAMLINGSPATRICINIUM- SKYDDSHELGON
Söndag den 21 april kl. 11.00 firar S:t Konrad av Parzham, vår församlings skyddshelgon. Det blir en fest för stora och små strax efter mässan i församlingssal. Vore vi tacksamma om ni kan bidra med mat och dryck för dagen. Värmt välkomna!

FÖRSAMLINGS ÅRSMÖTE
Årsmötet äger rum söndagen den 28:e april i församlingssal strax efter mässan förutsatt att vi har
vårt bokslut klart. Handlingarna till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på vår WhatsApp
plattform och på plats den 28:e april. Varmt välkomna!

Gudstjänstordning för den kommande Påsktiden:

Tisdag
16 april
Missionaries of Charity
Ålgatan 4  
 08:00 – Mässan på angelska
Fredag
19 april
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19  
 17:30 – Eukaristisk tillbedjan
 18:30 – Mässan på svenska
Lördag
20 april
Missionaries of Charity
Ålgatan 4  
 08:00 – Mässan på angelska
Fjärde Påsksöndag
21 april
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19  
11:30 – Rosenkransen
12:00
– Mässan på svenska

 

LÄSNINGARNA: TREDJE PÅSKSÖNDAGEN
Apg 3,13-15,17-19, Ps 4, 1 Joh 2:1-5a, Luk 24:35-48

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR APRIL
För spridandet av fred och icke-våld, genom att stater och folk minskar användningen av vapen.

FÖRSTÅ DIN TRO- BIBEL I ETT NYTT PERSPEKTIV
Många har frågat om vi kommer att fortsätta med Förstå Din Tro efter påsken. I denna bibelstudier lär oss verktygen för att kunna läsa och förstå bibel i ett nytt perspektiv, i ett nytt ljus. Bibels
ursprungliga språk är hebreiska, arameiska, och grekiska. Vi läser översättningar eller tolkningar som inte alltid fångar mening, kontext och historia i det ursprungliga språket. Vi går bortom ordet till att lära oss om kontext, historia och bakgrund som hjälper oss att läsa och förstå bibel i ett nytt ljus, i HD. Vi kommer med information om när vi fortsätter med detta.

MIN ÄLDSTA BRORS BORTGÅNG
Det är med stor sorg och smärta jag meddelar om min äldsta bror, Odinakachi Ethelbert Iheanaetus bortgång den 1: a april 2024.
Han föddes 1954. När jag var i Nigeria i januari var han helt och hållet frisk och vi träffades i vår hemby. Några dagar efter han hade rest tillbaka till Jos i delstaten Plateau där han bodde med sina barn på slutet av januari, blev han sjuk. Hans fru gick bort hastigt av hjärtinfarkt två år sedan. Vi ber om er förböner för honom om Guds eviga frid och barmhärtighet. Be också att påskens budskap ger alla i familjen i denna svår och smärtans tid, tröst och styrka i sorgen. Må Kristus ta emot honom, han som kallat honom, och må änglarna föra Odinakachi Ethelbert Iheanaetu till Abrahams sköte. Giv honom, Herre, den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för honom.

HUR FÖRDJUPAR MAN SIN TRO?
Svar: Läs den heliga skrift och andra andliga böcker särskilt om helgonen regelbundet.

HUR FÅR JAG KÄNNA KRISTENDOM BÄTTRE?
Svar: Läs gärna kyrkofäderna.

TILLBEDJAN TILL JESUS HJÄRTA
Eukaristisk tillbedjan äger rum varje fridag och adoration till Jesu hjärta hålls i församlingen varje första fredag i månanden.

MITT BARN SKA DÖPAS
Om du önskar döpa ditt barn, var god kontakta kyrkoherden på 073 658 37 66 för ett dopsamtal.

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo 

 

MIN ÄLDSTA BRORS BORTGÅNG
Det är med stor sorg och smärta jag meddelar om min äldsta bror, Odinakachi Ethelbert Iheanaetus bortgång den 1: a april 2024.
Han föddes 1954. När jag var i Nigeria i januari var han helt och hållet frisk och vi träffades i vår hemby. Några dagar efter han hade rest tillbaka till Jos i delstaten Plateau där han bodde med sina barn på slutet av januari, blev han sjuk. Hans fru gick bort hastigt av hjärtinfarkt två år sedan.
Vi ber om er förböner för honom om Guds eviga frid och barmhärtighet. Be också att påskens budskap ger alla i familjen i denna svår och smärtans tid, tröst och styrka i sorgen. Må Kristus ta emot honom, han som kallat honom, och må änglarna föra Odinakachi Ethelbert Iheanaetu till Abrahams sköte. Giv honom, Herre, den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för honom.

DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGETENSSÖNDAG
Idag friar vi med hela Kyrkan Den Gudomliga Barmhärtigetenssöndag, Sedan Långfredagen började vi novena till Den Gudomliga Barmhärtigheten. Novenan avslutas idag. Tack till alla som deltagit i den.

FÖRSAMLINGSPATRICINIUM- SKYDDSHELGON
Söndag den 21 april kl. 11.00 firar S:t Konrad av Parzham, vår församlings skyddshelgon. Det är fest för stora och små strax efter mässan i församlingssal.

Gudstjänstordning för den kommande Påsktiden:

Tisdag
9 april
Missionaries of Charity
Ålgatan 4  
 08:00 – Mässan på angelska
Fredag
12 april
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19  
 17:30 – Eukaristisk tillbedjan
 18:30 – Mässan på svenska
Lördag
13 april
Missionaries of Charity
Ålgatan 4  
 08:00 – Mässan på angelska
Tredje Påsksöndag
14 april
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19  
11:30 – Rosenkransen
12:00
– Mässan på svenska

 

LÄSNINGARNA: DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENSSÖNDAG
Apg. 4:32-35, Ps 118, 1 Joh 5:1–6, Joh 20:19-31

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR APRIL
För spridandet av fred och icke-våld, genom att stater och folk minskar användningen av vapen.

FÖRSTÅ DIN TRO- BIBEL I ETT NYTT PERSPEKTIV
Många har frågat om vi kommer att fortsätta med Förstå Din Tro efter påsken. I denna bibelstudier lär oss verktygen för att kunna läsa och förstå bibel i ett nytt perspektiv, i ett nytt ljus. Bibels ursprungliga språk är hebreiska, arameiska, och grekiska. Vi läser översättningar eller tolkningar som inte alltid fångar mening, kontext och historia i det ursprungliga språket. Vi går bortom ordet till att lära oss om kontext, historia och bakgrund som hjälper oss att läsa och förstå bibel i ett nytt ljus, i HD. Vi kommer med information om när vi fortsätter med detta.

HUR FÖRDJUPAR MAN SIN TRO?
Svar: Läs den heliga skrift och andra andliga böcker särskilt om helgonen regelbundet.

HUR FÅR JAG KÄNNA KRISTENDOM BÄTTRE?
Svar: Läs gärna kyrkofäderna.

TILLBEDJAN TILL JESUS HJÄRTA
Eukaristisk tillbedjan äger rum varje fridag och adoration till Jesu hjärta hålls i församlingen varje första fredag i månanden.

MITT BARN SKA DÖPAS
Om du önskar döpa ditt barn, var god kontakta kyrkoherden på 073 658 37 66 för ett dopsamtal.

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo 

 

PÅSKOKTAVEN
Den kommande veckan är påskoktaven. På måndag, Annandag Påsk, firas mässa.

HJÄRTLIGT TACK
Till sist vill jag tacka er alla som har kommit till påskens gudstjänster och bett tillsammans med oss under Stilla veckan under dessa, de viktigaste av alla dagar. Tack, också för all hjälp med liturgisk tjänst, musik och allt annat under denna tid. Må glädje i Kristi uppståndelse vara vår styrka!

Gudstjänstordning i fastetiden: 

Lördag - 30 mars
PÅSKVAKAN
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
22:00 – Påskafton
Söndag - 31 mars
PÅSKDAGEN
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – Rosenkransen
11:00
– Kristi Uppståndelse
Måndag - 1 april
ANNANDAG PÅSK 
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19 
10:30 – Rosenkransen
11:00
– Mässan på svenska
Tisdag i påskoktaven
2 april
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19  
 07:30 – Mässan på angelska
Fredagi påskoktaven
2 april
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19  
 17:30 – Eukaristisk tillbedjan
 18:30 – Mässan på svenska
Lördagi påskoktaven
5 april
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19  
 08:30 – Mässan på angelska
Den Gudomliga
Barmhärtighetens söndaf
5 april
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19  
10:30 – Rosenkransen
11:00
– Mässan på svenska

 

LÄSNINGARNA: PÅSKDAGEN
Apg 10:34a,37-43, Ps 118, Kol 3:1-4, Joh 20:1-9

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR MARS
Att de som runtom i världen riskerar livet för Evangeliet, med sitt mod och entusiasm berikar kyrkan.

MATVÄLSIGNELSE
Matvälsignelsen sker efter påskvakan

FÖRSTÅ DIN TRO- BIBEL I ETT NYTT PERSPEKTIV
Många har frågat om vi kommer att fortsätta med Förstå Din Tro efter påsken. I denna bibelstudier lär oss verktygen för att kunna läsa och förstå bibel i ett nytt perspektiv, i ett nytt ljus. Bibels ursprungliga språk är hebreiska, arameiska, och grekiska. Vi läser översättningar eller tolkningar som inte alltid fångar mening, kontext och historia i det ursprungliga språket. Vi går bortom ordet till att lära oss om kontext, historia och bakgrund som hjälper oss att läsa och förstå bibel i ett nytt ljus, i HD. Vi kommer med information om när vi fortsätter med detta.

TILLBEDJAN TILL JESUS HJÄRTA
Eukaristisk tillbedjan äger rum varje fridag och adoration till Jesu hjärta hålls i församlingen varje första fredag i månanden.

MITT BARN SKA DÖPAS
Om du önskar döpa ditt barn, var god kontakta kyrkoherden på 073 658 37 66 för ett dopsamtal.

HJÄRTLIG TACK!

Med detta blad vill vi önska er en välsignad och rikaste glad påsk!

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo 

 

PALM SUNDAY

stillaveckan2024

Gladpåskstkonrad2024

PALMSÖNDAGEN
Idag firar vi Palmsöndagen som in leder Stilla veckan, under vilken vi firar de djupaste mysterierna i Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse. Vi vill uppmuntra alla
församlingsmedlemmar att delta i dessa dagar. Om vädret tillåter gör vi palmkvistars välsignelse utomhus och går in i procession till kyrkan

FASTINSAMLING 2024
Årets fasteinsamling med fastkollekten idag Palmsöndagen 2024 går till stöd för Caritas hjälpverksamhet och anordnas till stöd för Caritas humanitära insatser för internflyktingar i Myanmar. Ca. 2,5 miljoner befinner sig på flykt från de blodiga militära konflikterna som har lett till tusentals dödsoffer. Hem, skolor, kyrkor och hela byar har förstörts. I detta kaos kämpar Caritas anställda och volontärer för att rädda liv och de behöver vår hjälp. Swish 900 4789, Bankgiro 900 4789 (märk din gåva- Fasta 2024). Tack för din gåva!

Gudstjänstordning i fastetiden: 

Tisdag - 26 mars
OLJEVIGNINGSMÄSSA
Katolska domkyrkan
11:00 – Mässan på svenska
Torsdag - 28 mars
SKÄRTORSDAG
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19 
11:00 – Mässa med fottvagning
Fredag - 29 mars
LÅNGFREDAGEN
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
14:00 – Korsvägsandakt
15:00 – Herrens Lidande och Död
Lördag - 30 mars
PÅSKVAKAN
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
22:00 – Påskafton
Söndag - 31 mars
PÅSKDAGEN
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – Rosenkransen
11:00
– Kristi Uppståndelse
Måndag - 1 april
ANNANDAG PÅSK 
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19 
10:30 – Rosenkransen
11:00
– Mässan på svenska

 

LÄSNINGARNA: PALMSÖNDAGEN
Jes 50:4–7, Ps 22, Fil 2:6–11, Mark 14:1-15:47

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR MARS
Att de som runtom i världen riskerar livet för Evangeliet, med sitt mod och entusiasm berikar kyrkan.

FASTETIDEN
Onsdags den 14 februari inledde vi stora fastan med att fira Askonsdagen. Den heliga mässan med välsignelsen och utdelandet av askan firades. Askonsdagen och långfredagen är faste-och abstinensdagar för alla. Då äter vi högst ett fullständigt mål om dagen och avstår helt från kött. Jesus fastade själv fyrtio dagar och fyrtio nätter i öknen och vi förenar oss med honom. Varje katolik har en plikt och ett privilegium att speciellt under denna tid närma sig försonings sakrament.

KORSVÄGSANDAKT
Det är kyrkans tradition att under fastetid i andakt följa Jesu på lidandes väg. Korsvägsandakt är ett konkret sätt att förbereda oss för påskens glädje. Andakten hålls hela fastetiden varje fredag i stora fastan kl. 17.30 då vandrar vi i Herrens lidandes väg. Hjärtligt välkomna.

FÖRSTÅ DIN TRO- BIBEL I ETT NYTT PERSPEKTIV
Varje fredag under fastetiden kommer vi att lära oss verktygen för att kunna läsa och förstå bibel i ett nytt perspektiv, i ett nytt ljus. Bibels ursprungliga språk är  ebreiska, arameiska, och grekiska. Vi läser översättningar eller tolkningar som inte alltid fångar mening, kontext och historia i det ursprungliga språket. Vi går bortom ordet till att lära oss om kontext, historia och bakgrund som hjälper oss att läsa och förstå bibel i ett nytt ljus, i HD. Kom och studera bibel med oss kl. 18.00.

OLJEVIGNINGSMÄSSAN
Oljevigningsmässan äger rum tisdagen den 26 mars 2024, kl. 11.00 i Katolska domkyrkan, Stockholm.

MATVÄLSIGNELSE
Matvälsignelsen sker efter påskvakan

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo