ADVENTSRETRÄTT

S:t Konrads adventreträtt äger rum den 2, 3 och 4 december i samband med andra söndag i advent. Reträttledare blir p. Rafal Zarzycki OFMConv, Gråbröder från Jönköping. Under reträtten finns det möjlighet till bikt till och med på polska.

LIVETS SÖNDAG

Den tredje söndag i advent kallas i vårt stift för Livets söndag. Denna dag samlas kollekt för Livets fond, som används för att värna om livets värdighet.

 Gudstjänstordning för den kommande vecka:

Måndag - 5 dec Skolsystrar de N.D. 07:30 – Laudes/Mässan
Tisdag - 6 dec
S:t Nicolaus, biskop
Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Torsdag - 8 dec
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet, högtid
Skolsystrar de N.D. 07:30 – Laudes/Mässan
Fredag - 9 dec
S:t Juan Diego
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:00 – rosenkransen
17:30 – tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag - 10 dec
Den saliga jungfru Maria av Loreto
Missionaries of Charity 
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Tredje söndagen i advent (Livets söndag)
11 dec
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska  

årsmötestkonrad 

 

 

ADVENTINSAMLING 2022

Idag, första söndagen i advent, den 27 november samlas kollekt upp för stiftets karitativa arbete. I år anordnas den till förmån för barns och ungdomars utbildning i Haiti. I år får barn och ungdomar i vårt stift engagera sig genom att sälja ljus till förmån för Haiti. Det är biskop Anders uttryckliga önskan att katekesen med barn och ungdomar ska innehålla barmhärtighetsgärningar. Kyrkan ber om var generositet.

ADVENTSRETRÄTT

S:t Konrads adventreträtt äger rum den 2, 3 och 4 december i samband med andra söndag i advent. Reträttledare blir p. Rafal Zarzycki OFMConv, Gråbröder från Jönköping. Under reträtten finns det möjlighet till bikt till och med på polska.

 Gudstjänstordning för den kommande vecka:

Måndag
28 nov
Skolsystrar de N.D. 07:30 – Laudes/Mässan
Tisdag
29 nov
Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Torsdag
1 dec
Skolsystrar de N.D. 07:30 – Laudes/Mässan
Fredag
2 dec
Konrads adventreträtt
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:00 – rosenkransen
17:30 – tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
3 dec
S:t Francisco Xavier, präst
Missionaries of Charity 
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
Se adventreträtt program
Andra söndagen i advent
4 dec
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska LÄSNINGARNA: Första söndagen i advent vecka 47

Jes 2:1–5, Ps 122, Rom 13:11-14a, Matt 24:37-44

 

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR OKTOBER
Att barn som lider, särskilt de som är utan hem och föräldrar och offer för krig, kan garanteras skolgång och får möjlighet att erfara en familjs omsorger.

ADVENTRETRÄTT PROGRAM -Temat: "Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.”
Fredagen 2 dec
Kl 17.00 Rosenkransen
Kl. 17.30 Tillbedjan
Kl 18.30 Mässa
Kl 19.00 - kl 20.00 föredrag
Lördagen 3 dec
Kl 17.00 Rosenkransen
Kl. 17.30 Tillbedjan och bikttillfälle
Kl 18.30 Mässa
Kl 19.00 - kl 20.00 föredrag med polacker
Söndagen 4 dec
Kl. 11.00 Möte med ungdomar och bikttillfälle Kl. 12.00 Mässa
Kl. 13.00 Kyrkkaffe

PASTORAL-OCH EKONOMIRÅDET
Pastoral – och ekonomirådsmedlemmar sammanträder idag den 27 november, Första söndagen i advent strax efter mässan. Vi kommer att förberedda vår församlingens årsmöte.

ÅRSMÖTE
Församlingens årsmöte äger rum 11 december, den tredje söndagen i Advent efter högmässan. I samband med detta sker kyrkkaffe. Alla församlingsmedlemmar är hjärtligt välkomna.

EUKARISTISK TILLBEDJAN/ADORATION
Varje fredag kl. 17.00 ber vi rosenkransen, 17.30 tillber vi Jesus i det allraheligaste sakramentet för en timme. Därefter firas mässan kl. 18.30.

 

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherde

 

adventhälsning

Adventreträtt2022

 

 

 

KRISTUS KONUNGENS DAG

Idag är det sista söndag i det liturgiska året. Nästa söndag, den 27 november, börjar vi det nya liturgiska året med att fira Första söndagen i Advent,

ADVENTSRETRÄTT

Vi vill redan informera om vår adventreträtt som äger rum den 2, 3 och 4 december i samband med andra söndag i advent. Reträttledare blir p. Rafal Zarzycki OFMConv, Gråbröder från Jönköping. Under reträtten finns det möjlighet till bikt till och med på polska. Ett detaljerat schema kommer så småningom. Vi ber er, särskilt ungdomar och föräldrar att reservera dessa dagar.

ADVENTINSAMLING

Varje år, med början första söndagen i advent, gör stift och Caritas en adventsinsamling till förmån för utsatta och behövande. I år anordnas den till förmån för Caritas arbete i Haiti. I år får barn och ungdomar i vårt stift engagera sig genom att sälja ljus till förmån för Haiti. Det är biskop Anders uttryckliga önskan att katekesen med barn och ungdomar ska innehålla barmhärtighetsgärningar.

 Gudstjänstordning för den kommande vecka:

Måndag
21 nov
Den saliga jungfru Marias tempelgång
Skolsystrar de N.D. 07:30 – Laudes/Mässan
Tisdag
22 nov
S: ta Cecilia, jungfru och martyr
Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Torsdag
24 nov
S:t Andreas Dûng Lac och hans följeslagare, martyrer
Skolsystrar de N.D. 07:30 – Laudes/Mässan
Fredag
25 nov
S:ta Katarina av Alexandria
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:00 – rosenkransen
17:30 – tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
26 nov
Vårfrumässa
Missionaries of Charity 
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Första söndagen i advent
27 nov
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska LÄSNINGARNA: söndag vecka 46 under året

2 Sam 5:1-3, Ps 122, Kol 1:12-20, Luk 23:35-43

 

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR OKTOBER
Att barn som lider, särskilt de som är utan hem och föräldrar och offer för krig, kan garanteras skolgång och får möjlighet att erfara en familjs omsorger.

TROSUNDERVISNINGEN?
Idag söndag den 20/11 är det trosundervisning för alla grupper kl. 11.00. Andra undervisning tillfälle blir 4 dec, 18 dec. Vi vill återigen påminna föräldrar att deltagandet i den heliga mässan varje undervisningsdag är en integral del av trosundervisningen. Föräldrar erbjuds gemenskap och undervisning i föräldragrupp. Efter det får barnen delta i den heliga mässan kl. 12-00 och sedan fika/kyrkkaffe.

ADVENTINSAMLING 2022
Nästa söndag, första advent, den 27 november samlas kollekt upp för stiftets karitativa arbete. I år anordnas den till förmån för barns och ungdomars utbildning i Haiti. I år får barn och ungdomar i vårt stift engagera sig genom att sälja ljus till förmån för Haiti. Det är biskop Anders uttryckliga önskan att katekesen med barn och ungdomar ska innehålla barmhärtighetsgärningar.

ADVENT OCH JULLITURGI
Eukaristin står i centrum av vårt liv i Kyrkan. Fredag den 25 november träffas alla läsare, kantorer, sakristaner, organist och ministranter till ett förberedelsemöte kl. 19.00 efter mässan. Välkomna.

PASTORAL-OCH EKONOMIRÅDET
Härmed inbjuds pastoral – och ekonomirådsmedlemmar till ett sammanträde den 27 november, Första Advent strax efter mässan. Vi kommer att förberedda vår församlingens årsmöte.

ÅRSMÖTE
Församlingens årsmöte äger rum 11 december, den tredje söndagen i Advent efter högmässan. I samband med detta sker kyrkkaffe. Alla församlingsmedlemmar är hjärtligt välkomna.

EUKARISTISK TILLBEDJAN/ADORATION
Varje fredag kl. 17.00 ber vi rosenkransen, 17.30 tillber vi Jesus i det allraheligaste sakramentet för en timme. Därefter firas mässan kl. 18.30.

 

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherde

 

 

 

ADVENT RETRÄTT

Vi vill redan informera om vår adventreträtt som äger rum 2 december – 4 december i samband med andra söndag i advent. Reträttledare blir p. Rafal Zarzycki OFMConv, Gråbröder från Jönköping. Under reträtten finns det möjlighet till bikt till och med på polska. Fullständig information kommer senare.

ADVENTINSAMLING

Varje år, med början första söndagen i advent, gör stift och Caritas en adventsinsamling till förmån för utsatta och behövande. I år anordnas den till förmån för Caritas arbete i Haiti. I år får barn och ungdomar i vårt stift engagera sig genom att sälja ljus till förmån för Haiti. Det är biskop Anders uttryckliga önskan att katekesen med barn och ungdomar ska innehålla barmhärtighetsgärningar.

 Gudstjänstordning för den kommande vecka:

Måndag
14 nov
Skolsystrar de N.D. 07:30 – Laudes/Mässan
Tisdag
15 nov
S:t Albertus Magnus
Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Torsdag
17 nov
S:ta Elisabeth av Ungern
Skolsystrar de N.D. 07:30 – Laudes/Mässan
Fredag
18 nov
Petrus-och Paulus basilikornas invigningsdag
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:00 – rosenkransen
17:30 – tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
19 nov
Vårfrumässa
Missionaries of Charity 
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Söndag
20 nov
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska LÄSNINGARNA: söndag vecka 45 under året

Mal 4:1-2a, Ps 98, 2 Thess 3:7-12, Luk 21:5-19

 

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR OKTOBER
Att barn som lider, särskilt de som är utan hem och föräldrar och offer för krig, kan garanteras skolgång och får möjlighet att erfara en familjs omsorger.

TROSUNDERVISNINGEN?
Nästa söndag den 20/11 är det trosundervisning för alla grupper kl. 11.00. Andra undervisning tillfälle blir 4 dec, 18 dec. Vi vill återigen påminna föräldrar att deltagandet i den heliga mässan varje undervisningsdag är en integral del av trosundervisningen. Föräldrar erbjuds gemenskap och undervisning i föräldragrupp. Efter det får barnen delta i den heliga mässan kl. 12-00 och sedan fika/kyrkkaffe.

NY APOSTOLISK NUNTIE
Påve Franciskus har onsdagen den 9 november, utnämnt ärkebiskop Julio Murat, titulärärkebiskop av Orange, till apostolisk nuntie för Sverige och Island. Han kommer även att vara apostolisk nuntie för Norge, Danmark och Finland. Ärkebiskop Murat är född i Turkiet och har senast tjänstgjort i Kamerun och Ekvatorialguinea. Vi önskar honom välkommen till Sverige.

EUKARISTISK TILLBEDJAN/ADORATION
Varje fredag kl. 17.00 ber vi rosenkransen, 17.30 tillber vi Jesus i det allraheligaste sakramentet för en timme. Därefter firas mässan kl. 18.30.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherde

 

 

 

Hej, kära barn, ungdomar och föräldrar! Hoppas ni har haft härlig och vilsam sommarlov. Höstterminen närmare sig och ska fortsätta med vår trosundervisning. Gud kallar till en relation med honom, till att vara jordens salt, och ljus samt bygga upp Guds rike på jorden. Han älskar särskilt barn.

Det kommer att finnas föräldrargrupp som leds av Chikezie där möjligheter ska finnas för erfarenhetutbyte bland föräldrar.

Tack till alla föräldrar som ger sina barn möjligheter till att lära känna Jesus och växa i kunskapen om Gud.

Vi är tacksamma för alla kateter som ställer upp att undervisa våra barn och ungdomar.

Vill du bli kateket är du välkommen att höra av dig till Veronica (+46760425842) eller till kyrkoherden (0736583766).

Undervisning börjar för alla grupper den 11 september kl 11.00. Det blir introduktionsdag för höstterminen.

Väl mött!

//Chikezie Onuoha

 höstterminen3