FASTETIDEN
Onsdags den 14 februari inledde vi stora fastan med att fira Askonsdagen. Den heliga mässan med välsignelsen och utdelandet av askan firades. Askonsdagen och långfredagen är faste-och abstinensdagar för alla. Då äter vi högst ett fullständigt mål om dagen och avstår helt från kött. Jesus fastade själv fyrtio dagar och fyrtio nätter i öknen och vi förenar oss med honom. Varje katolik har en plikt och ett privilegium att speciellt under denna tid närma sig försonings sakrament.

FASTERETRÄTT
Vår församlings fastereträtt äger rum fredag den 15-söndag den 17 mars under ledning av kyrkoherden, Chikezie Onuoha

FÖRSTÅ DIN TRO- BIBEL I ETT NYTT PERSPEKTIV
Varje fredag under fastetiden kommer vi att lära oss verktygen för att kunna läsa och förstå bibel i ett nytt perspektiv, i ett nytt ljus. Bibels ursprungliga språk är hebreiska, arameiska, och grekiska. Vi läser översättningar eller tolkningar som inte alltid fångar mening, kontext och historia i det ursprungliga språket. Vi går bortom ordet till att lära oss om kontext, historia och bakgrund som hjälper oss att läsa och förstå bibel i ett nytt ljus, i HD. Kom och studera bibel med oss kl. 18.00.

Gudstjänstordning i fastetiden:

Tisdag - 27 feb 2024
Missionaries of Charity,
Ålgatan 4
07:30 – mässan på svenska 
Fredag - 1 mars 2024 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – korsvägsandakt
18:00 – Förstå Din Tro
18:30 – mässan på svenska 
Lördag - 2 mars 2024 Missionaries of Charity,
Ålgatan 4
08:00 – mässan på svenska  
Söndag - 25 feb 2024
TREDJE SÖNDAGEN I
FASTAN
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00
– mässan på svenska

 

LÄSNINGARNA: ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN
1 Mos 22:1–2,9a,10-13,15-18, Ps 116, Rom 8:31b-34, Mark 9:2–10

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR FEBRUARI
Att personer med en obotlig sjukdom omfattas av god fysisk och psykisk omvårdnad.

TROSUNDERVISNINGEN
Idag söndag den 25 feb äger trosundervisning rum för alla grupper. Vi påminner om att trosundervisningen börjar kl. 10.00.

KORSVÄGSANDAKT
Det är kyrkans tradition att under fastetid i andakt följa Jesu på lidandes väg. Korsvägsandakt är ett konkret sätt att förbereda oss för påskens glädje. Andakten hålls hela fastetiden varje fredag i stora fastan kl. 17.30 då vandrar vi i Herrens lidandes väg. Hjärtligt välkomna.

BESÖK HOS ÄLDRE-OCH SJUKA
Känner ni någon församlingsmedlem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma och tillbe Gud med oss? Vet ni om de skulle vilja ha besök av en präst? Det finns ett papper vid kyrkans ingång där ni kan skriva namn, adress och telefonnummer på personer. Det är viktigt med besöksverksamhet till dessa medbröder och medsystrar.

KATEKETER
För att bedriva kateket i vårt stift krävs det två kateketer i varje grupp. Just nu har vi endast en kateket i varje grupp. Vi behöver flera kateketer för att kunna verka i enlighet med kateketundervisnings krav i stiftet.

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo 

 

FÖRSTÅ DIN TRO- BIBEL I ETT NYTT PERSPEKTIV
Varje fredag under fastetiden kommer vi att lära oss verktygen för att kunna läsa och förstå bibel i ett nytt perspektiv, i ett nytt ljus. Bibels ursprungliga språk är hebreiska, arameiska, och grekiska. Vi läser översättningar eller tolkningar som inte alltid fångar mening, kontext och historia i det ursprungliga språket. Vi går bortom ordet till att lära oss om kontext, historia och bakgrund som hjälper oss att läsa och förstå bibel i ett nytt ljus, i HD. Kom och studera bibel med oss kl. 18.00.

FASTETIDEN
Onsdags den 14 februari inledde vi stora fastan med att fira Askonsdagen. Den heliga mässan med välsignelsen och utdelandet av askan firades. Askonsdagen och långfredagen är faste-och abstinensdagar för alla. Då äter vi högst ett fullständigt mål om dagen och avstår helt från kött. Jesus fastade själv fyrtio dagar och fyrtio nätter i öknen och vi förenar oss med honom.

KALLELSE TILL PASTORAL OCH EKONOMIRÅDET
P- och E-rådet sammanträder idag den 18 februari strax efter högmässan.

BESÖK HOS ÄLDRE-OCH SJUKA
Känner ni någon församlingsmedlem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma och tillbe Gud med oss? Vet ni om de skulle vilja ha besök av en präst? Det finns ett papper vid kyrkans ingång där ni kan skriva namn, adress och telefonnummer på personer. Det är viktigt med besöksverksamhet till dessa medbröder och medsystrar.

Gudstjänstordning i fastetiden:

Tisdag - 20 feb 2024
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på svenska 
Fredag - 23 feb 2024 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – korsvägsandakt
18:00 – Förstå Din Tro
18:30 – mässan på svenska 
Lördag - 24 feb 2024 Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402 
08:00 – mässan på svenska  
Söndag - 25 feb 2024
ANDRA SÖNDAGEN I
FASTAN
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00
– mässan på svenska

 


LÄSNINGARNA: FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
1 Mos 9:8–15, Ps 25, 1 Pet 3:18-22, Mark 1:12-15

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR FEBRUARI
Att personer med en obotlig sjukdom omfattas av god fysisk och psykisk omvårdnad.

TROSUNDERVISNINGEN
Trosundervisning äger rum för alla grupper nästa söndag den 25 feb. Vi påminner om att trosundervisningen börjar kl. 10.00.

KORSVÄGSANDAKT
Det är kyrkans tradition att under fastetid i andakt följa Jesu på lidandes väg. Korsvägsandakt är ett konkret sätt att förbereda oss för påskens glädje. Andakten hålls hela fastetiden varje fredag i stora fastan kl. 17.30 då vandrar vi i Herrens lidandes väg. Hjärtligt välkomna.

KATEKETER
För att bedriva kateket i vårt stift krävs det två kateketer i varje grupp. Just nu har vi endast en kateket i varje grupp. Vi behöver flera kateketer för att kunna verka i enlighet med kateketundervisnings krav i stiftet.

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo 

 

FASTETIDEN
Onsdag den 14 februari inleder vi stora fastan med att fira Askonsdagen. Den heliga mässan med välsignelsen och utdelandet av askan firas. Vi uppmanar varmt alla församlingsmedlemmar att delta i den heliga mässan denna dag. Askonsdagen och långfredagen är faste-och abstinensdagar för alla. Då äter vi högst ett fullständigt mål om dagen och avstår helt från kött. Jesus fastade själv fyrtio dagar och fyrtio nätter i öknen och vi förenar oss med honom.

KALLELSE TILL PASTORAL OCH EKONOMIRÅDET
P- och E-rådet sammanträder idag den 11 februari strax efter högmässan.

KOLLEKT FOR DEN HELIGA STOLEN
Dagens kollekt samlas for den Heliga Stolen. Klykan ber om större generositet av oss alla.

BESÖK HOS ÄLDRE-OCH SJUKA
Känner ni någon församlingsmedlem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma och tillbe Gud med oss? Vet ni om de skulle vilja ha besök av en präst? Det finns ett papper vid kyrkans ingång där ni kan skriva namn, adress och telefonnummer på personer. Det är viktigt med besöksverksamhet till dessa medbröder och medsystrar.

Gudstjänstordning för under året:

Tisdag - 13 feb 2024
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på svenska 
Onsdag - 14 feb 2024
Askonsdagen
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – rosenkransen
18:30 – mässan på svenska 
Fredag - 16 feb 2024 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – korsvägsandakt
18:30 – mässan på svenska 
Lördag - 17 feb 2024 Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402 
08:00 – mässan på svenska  
Söndag - 18 feb 2024
FÖRSTA SÖNDAGEN I
FASTAN
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00
– mässan på svenska

 


LÄSNINGARNA: SJÄTTE SÖNDAGEN UNDER ÅRET
3 Mos 13:1-2,44-46, Ps 32, 1 Kor 10:31-11:1, Mark 1:40-45

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR FEBRUARI
Att personer med en obotlig sjukdom omfattas av god fysisk och psykisk omvårdnad.

TROSUNDERVISNINGEN
Trosundervisning äger rum för alla grupper idag sön 11 feb. Vi påminner om att trosundervisningen börjar kl. 10.00.

KORSVÄGSANDAKT
Det är kyrkans tradition att under fastetid i andakt följa Jesu på lidandes väg. Korsvägsandakt är ett konkret sätt att förbereda oss för påskens glädje. Andakten hålls hela fastetiden varje fredag i stora fastan kl. 17.30 då vandrar vi Herrens lidandes väg. Vi börjar fredagen den 16 februari.
Hjärtligt välkomna.

KATEKETER
För att bedriva kateket i vårt stift krävs det två kateketer i varje grupp. Just nu har vi endast en kateket i varje grupp. Vi behöver flera kateketer för att kunna verka i enlighet med
kateketundervisnings krav i stiftet.

EDUARDO SANDOVAL
Han har varit en insipprande ungdom i vår församling genom engagemanget som ministrant, kateket, pastoral och ekonomiråds ledamot och en av ledarna i vår ungdomsgrupp. Nu flyttar han till Umeå för studier. Vi tackar Gud för att han har utträtt i församlingen och ber för honom att Guds nåd fortsätter vägleda honom.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo 

 

KYNDELSMÄSSODAGEN
Idag söndag den 4:e februari firas kyndelsmässodagen. Ljus välsignas i samband med procession. Vid mässans början har alla ljus i händerna. Ljusen tänds då vi sjunger ant.: ”Herren kommer” (Cecilia 358). När vi kommer in i kyrkan sjunger vi: ”Se ljuset” (Cecilia 360).

KALLELSE TILL PASTORAL OCH EKONOMIRÅDET
P- och E-rådet sammanträder nästa söndag den 11 februari efter högmässan i församlingssal.

KATEKETER
För att bedriva kateket i vårt stift krävs det två kateketer i varje grupp. Just nu har vi endast en kateket i varje grupp. Vi behöver flera kateketer för att kunna verka i enlighet med
kateketundervisnings krav i stiftet.

BESÖK HOS ÄLDRE-OCH SJUKA
Känner ni någon församlingsmedlem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma och tillbe Gud med oss? Vet ni om de skulle vilja ha besök av en präst? Det finns ett papper vid kyrkans ingång där ni kan skriva namn, adress och telefonnummer på personer. Det är viktigt med besöksverksamhet till dessa medbröder och medsystrar.

Gudstjänstordning för under året:

Tisdag - 6 feb 2024
S:t Paul Miki och hans
följeslagare, martyrer
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på svenska 
Fredag - 9 feb 2024 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – Eukaristisk tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag - 10 feb 2024 Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402 
08:00 – mässan på svenska  
Söndag - 11 feb 2024
6 SÖNDAGEN UNDER
ÅRET
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00
– mässan på svenska

 


LÄSNINGARNA: FEMTE SÖNDAGENNUNDER ÅRET
Mal 3:1–4, Ps 24, Heb 2:14-18, Luk 2:22-40

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR FEBRUARI
Att personer med en obotlig sjukdom omfattas av god fysisk och psykisk omvårdnad.

TROSUNDERVISNINGEN
Nästa söndag den 11 feb har vi trosundervisning. Vi påminner om att trosundervisningen börjar kl.10.00.

FASTETIDEN
Onsdag den 14 februari inleder vi stora fastan med att fira Askonsdagen. Den heliga mässan med utdelande av askan firas.

KORSVÄGSANDAKT
Det är kyrkans tradition att under fastetid i andakt följa Jesu på lidandes väg. Korsvägsandakt är ett konkret sätt att förbereda oss för påskens glädje. Andakten hålls hela fastetiden varje fredag kl 17.30. Vi börjar fredagen den 16 februari.

EDUARDO SANDOVAL
Han har varit en insipprande ungdom i vår församling genom engagemanget som ministrant, kateket, pastoral och ekonomiråds ledamot och en av ledarna i vår ungdomsgrupp. Nu flyttar han till Umeå för studier. Vi tackar Gud för att han har utträtt i församlingen och ber för honom att Guds nåd fortsätter vägleda honom.

BISKOP ANDERS I FALUN
Jag är i S:ta Katarina församling i Dalarna därför att biskop Anders gör en pastoral visitation av församlingen 2–4 feb. Och som administrator i församlingen behöver jag vara i Falun. Stort tack till f. Morgan Elworth som ställer upp för mässa idag.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo