1. Vår församlings fastereträtt äger rum Fisksätra kyrka nu på fredag, lördag och söndag, under ledning av p. Robert Zuczkowski OFMCap från Angered.

Fredagen den 22 mars:   

17.30 - korsvägsandakt
18.00 – Mässa med predikan för alla efter mässan finns möjlighet att bikta sig

Lördagen den 23 mars:

18:15 – Mässa med predikan för alla efter mässa föredrag på polska möjlighet att bikta sig.

Söndagen den 24 mars

9:30  – Mässa i Maria Regina Vilohem.
12:00 –  Mässa i Fisksätra kyrka.

Vi uppmanar varmt att förbereda sig inför Påskfirandet med att gå till bikt, försoningens sakrament.

 


Mässordning för kommande vecka:

Tisdag  S:t Konrads kapell 8:00
Onsdag  Missionaries of Charity 8:00
Torsdag  Maria Regian Vilohem 18:00
Fredag  Fisksätra kyrka 18:00
Lördag  Fisksätra kyrka 18:15
Söndag  Maria Regian Vilohem
 Fisksätra kyrka
9:30
12:00

1. På fredag i stora fastan, ber vi en korsvägsandakt kl. 1730 då meditierar vi över Herrens lidandes väg, varefter vi firar mässan kl. 1800.

2. Om två veckor, den 22, 23, och 24 mars, planerar vi fastereträtt i vår församling under ledning av p. Robert Zuczkowski OFMCap från Angered. Under reträtten finns det möjlighet att gå till bikt.

3. Nu på lördag den 16 mars katekes i kloster är insälld.

4. Alla är hjärtligt välkomna till kyrkkaffe strax efter högmässan.

 


Mässordning för kommande vecka:

Tisdag  S:t Konrads kapell 8:00
Onsdag  Missionaries of Charity 8:00
Torsdag  Maria Regian Vilohem 18:00
Fredag  Fisksätra kyrka 18:30
Lördag  Skolsystrar de N.D. 8:00
Söndag  Maria Regian Vilohem
 Fisksätra kyrka
9:30
12:00

1. Nu på onsdag, den 6 mars, inleder vi stora fastan med att fira Askonsdagen. Den heliga mässan med askpåläggning firas kl. 18:00 i Fisksätra kyrka. Vi uppmanar varmt alla församlingsmedlemmar att delta i den heliga mässan denna dag. Askonsdag och långfredag är faste- och abstinensdagar för alla. Då äter vi högst ett fullständigt mål om dagen och avstår helt från kött. Jesus fastade själv i fyrtio dagar i öknen och vi skall förena oss med honom.

2. Varje fredag i stora fastan, ber vi en korsvägsandakt kl. 17:30 då mediterar vi Herrens lidandes väg varefter vi firar mässan kl. 18:00.

Härtlig välkomna!

3. Dagens kollekt samlar vi för den Heliga Stolen.

 


Mässordning för kommande vecka:

Tisdag  S:t Konrads kapell 8:00
Askonsdagen  Missionaries of Charity 18:00
Torsdag  Maria Regian Vilohem 18:00
Fredag  Fisksätra kyrka 18:00
Lördag  Skolsystrar de N.D. 8:00
Söndag  Maria Regian Vilohem
 Fisksätra kyrka
9:30
12:00

1. På fredag den 1 mars är den första fredagen i månaden. På  denna dag har vi tillbedjan av det Allraheligaste Sakramentet i kyrkan från 17.30.  Mässan börjar ca: kl. 18.30. Härtlig välkomna!

2. Alla är hjärtligt välkomna till kyrkkaffe strax efter högmässan.


Mässordning för kommande vecka:

Tisdag  S:t Konrads kapell 8:00
Onsdag  Missionaries of Charity 8:00
Torsdag  Maria Regian Vilohem 18:00
Fredag  Fisksätra kyrka 18:30
Lördag  Skolsystrar de N.D. 8:00
Söndag Maria Regian Vilohem
Fisksätra kyrka
9:30
12:00