S:t Konrads Katolska Församling

Mässordning

 

Fredag Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 - tillbedjan
18:30 - mässan
Söndag: Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
12:00

 

 

Bikt

 

söndagar - 30 minuter innan mässan

fredagar - under tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet