S:t Konrads Katolska Församling

Ordning för vår församling under den kommande veckan:

Vi får bara vara max. 8 personer då mässorna firas. Vi kan ta emot 8 personer i kyrksalen, 8 personer på balkongen och 8 personer på kyrktorget. Jag ber om förståelse från de som ej får plats i kyrkan och kommer till nästa mässa.

 

Fredag
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – tillbedjan
18:30 -
mässan
Söndag
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
09:00 – mässan på svenska
10:00 – mässan på polska
12:00 – mässan på svenska