Kungörelser

17/12

 

3 Söndagen i advent, 17 december 2017

 1. Valnämndenhar bestämt att förslag till kandidater till församlingens ekonomi– och pastoralråd ska lämnas från och med 3 december fram till 7 januari 2018. Ett förslag ska vara skriftligt och innehålla den föreslagne kandidatens namn, efternamn, adress och telefonnummer.  Förslaget ska vara undertecknat av minst två församlings­medlemmar. Lägg märke till att enligt församlingsordningen punkt 3 – Valbarhet m.m. – till kandidat kan väljas varje konfirmerad församlingsmedlem som är registrerad i Stiftets medlemsregister och som senast sista valdagen har fyllt (18) arton år, samt som lever i uppriktig trohet mot vad Kyrkan lär, har erforderlig kompetens och regelbundet deltar i församlingens liv. Valnämnden har också bestämt datum för valet och det blir den 4 februari 2018.

 2. På fredag kl. 1730 ber vi rosenkransen och den lauretanska litanian till Guds moder. Därefter firar vi mässan kl. 1800.  

 3. Ungdomar i vår församling från 18 år och uppåt är välkomna att följa med till Världsungdomsdagen i Panama 2019. Mer information hittar ni på sidan: www.suk.se

 

Jag önskar Er alla en nåderik Adventstid. 

Mässordning för kommande vecka: 

Tisdag:

S:t Konrads kapell

8:00

Onsdag:

Missionaries of Charity

8:00

Torsdag:

Maria Regian Vilohem

18:00

Fredag:

Fisksätra kyrka

18:00

Lördag:

Skolsystrar de N.D.

8:00

Söndag: 24/12

 

Julafton:

Maria Regian Vilohem

Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka

9:30

12:00

22:00

 

p. Marcin Wojciechowski ofmcap

 

kyrkoherde

 

Datum / Klockan

Besökare

Vi har 10 besökare och inga medlemmar online

Logga in