1. På tisdagen den 31 december, firar vi Nyårsafton med tacksägelsemässa i Fisksätra kyrka. På denna dag har vi tillbedjan av det Allraheligaste Sakrament i kyrkan kl.1730. Mässan börjar vi ca: kl. 1830. Hjärtlig välkomna. 

2. Nyårsdagen den 1 januari har vi vanlig söndagsordning med två mässor.

3. Fredagen den 3 december är den första fredagen i månaden. På  denna dag har vi tillbedjan av det Allraheligaste Sakramentet i kyrkan från 1730 till 1830.  Först ber vi den heliga rosenkransen kl. 1730 och den lauretanska litanian till Guds moder och sedan är det tyst tillbedjan.  Mässan börjar ca: kl. 1830.
Härtlig välkomna!


Mässordning för kommande vecka:

Tisdag
Nyårafton 31/12
Fisksätra kyrka 18:00
Onsdag
Nyårsdagen 1/1
Maria Regina Vilohem
Fisksätra kyrka
9:30
12:00
Torsdag
Maria Regina Vilohem 18:00
Fredag
Fisksätra kyrka 18:00
Lördag 
Skolsystrar de N.D. 8:00
Söndag Maria Regina Vilohem
Fisksätra kyrka
9:30
12:00