1. På fredag i stora fastan, ber vi en korsvägsandakt kl. 1730 då meditierar vi över Herrens lidandes väg, varefter vi firar mässan kl. 1800.

2. Om två veckor, den 22, 23, och 24 mars, planerar vi fastereträtt i vår församling under ledning av p. Robert Zuczkowski OFMCap från Angered. Under reträtten finns det möjlighet att gå till bikt.

3. Nu på lördag den 16 mars katekes i kloster är insälld.

4. Alla är hjärtligt välkomna till kyrkkaffe strax efter högmässan.

 


Mässordning för kommande vecka:

Tisdag  S:t Konrads kapell 8:00
Onsdag  Missionaries of Charity 8:00
Torsdag  Maria Regian Vilohem 18:00
Fredag  Fisksätra kyrka 18:30
Lördag  Skolsystrar de N.D. 8:00
Söndag  Maria Regian Vilohem
 Fisksätra kyrka
9:30
12:00