1. Nu på onsdag, den 6 mars, inleder vi stora fastan med att fira Askonsdagen. Den heliga mässan med askpåläggning firas kl. 18:00 i Fisksätra kyrka. Vi uppmanar varmt alla församlingsmedlemmar att delta i den heliga mässan denna dag. Askonsdag och långfredag är faste- och abstinensdagar för alla. Då äter vi högst ett fullständigt mål om dagen och avstår helt från kött. Jesus fastade själv i fyrtio dagar i öknen och vi skall förena oss med honom.

2. Varje fredag i stora fastan, ber vi en korsvägsandakt kl. 17:30 då mediterar vi Herrens lidandes väg varefter vi firar mässan kl. 18:00.

Härtlig välkomna!

3. Dagens kollekt samlar vi för den Heliga Stolen.

 


Mässordning för kommande vecka:

Tisdag  S:t Konrads kapell 8:00
Askonsdagen  Missionaries of Charity 18:00
Torsdag  Maria Regian Vilohem 18:00
Fredag  Fisksätra kyrka 18:00
Lördag  Skolsystrar de N.D. 8:00
Söndag  Maria Regian Vilohem
 Fisksätra kyrka
9:30
12:00