PALMSÖNDAGEN
Idag firar vi Palmsöndagen som in leder Stilla veckan, under vilken vi firar de djupaste mysterierna i Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse. Vi vill uppmuntra alla
församlingsmedlemmar att delta i dessa dagar. Om vädret tillåter gör vi palmkvistars välsignelse utomhus och går in i procession till kyrkan

FASTINSAMLING 2024
Årets fasteinsamling med fastkollekten idag Palmsöndagen 2024 går till stöd för Caritas hjälpverksamhet och anordnas till stöd för Caritas humanitära insatser för internflyktingar i Myanmar. Ca. 2,5 miljoner befinner sig på flykt från de blodiga militära konflikterna som har lett till tusentals dödsoffer. Hem, skolor, kyrkor och hela byar har förstörts. I detta kaos kämpar Caritas anställda och volontärer för att rädda liv och de behöver vår hjälp. Swish 900 4789, Bankgiro 900 4789 (märk din gåva- Fasta 2024). Tack för din gåva!

Gudstjänstordning i fastetiden: 

Tisdag - 26 mars
OLJEVIGNINGSMÄSSA
Katolska domkyrkan
11:00 – Mässan på svenska
Torsdag - 28 mars
SKÄRTORSDAG
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19 
11:00 – Mässa med fottvagning
Fredag - 29 mars
LÅNGFREDAGEN
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
14:00 – Korsvägsandakt
15:00 – Herrens Lidande och Död
Lördag - 30 mars
PÅSKVAKAN
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
22:00 – Påskafton
Söndag - 31 mars
PÅSKDAGEN
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – Rosenkransen
11:00
– Kristi Uppståndelse
Måndag - 1 april
ANNANDAG PÅSK 
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19 
10:30 – Rosenkransen
11:00
– Mässan på svenska

 

LÄSNINGARNA: PALMSÖNDAGEN
Jes 50:4–7, Ps 22, Fil 2:6–11, Mark 14:1-15:47

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR MARS
Att de som runtom i världen riskerar livet för Evangeliet, med sitt mod och entusiasm berikar kyrkan.

FASTETIDEN
Onsdags den 14 februari inledde vi stora fastan med att fira Askonsdagen. Den heliga mässan med välsignelsen och utdelandet av askan firades. Askonsdagen och långfredagen är faste-och abstinensdagar för alla. Då äter vi högst ett fullständigt mål om dagen och avstår helt från kött. Jesus fastade själv fyrtio dagar och fyrtio nätter i öknen och vi förenar oss med honom. Varje katolik har en plikt och ett privilegium att speciellt under denna tid närma sig försonings sakrament.

KORSVÄGSANDAKT
Det är kyrkans tradition att under fastetid i andakt följa Jesu på lidandes väg. Korsvägsandakt är ett konkret sätt att förbereda oss för påskens glädje. Andakten hålls hela fastetiden varje fredag i stora fastan kl. 17.30 då vandrar vi i Herrens lidandes väg. Hjärtligt välkomna.

FÖRSTÅ DIN TRO- BIBEL I ETT NYTT PERSPEKTIV
Varje fredag under fastetiden kommer vi att lära oss verktygen för att kunna läsa och förstå bibel i ett nytt perspektiv, i ett nytt ljus. Bibels ursprungliga språk är  ebreiska, arameiska, och grekiska. Vi läser översättningar eller tolkningar som inte alltid fångar mening, kontext och historia i det ursprungliga språket. Vi går bortom ordet till att lära oss om kontext, historia och bakgrund som hjälper oss att läsa och förstå bibel i ett nytt ljus, i HD. Kom och studera bibel med oss kl. 18.00.

OLJEVIGNINGSMÄSSAN
Oljevigningsmässan äger rum tisdagen den 26 mars 2024, kl. 11.00 i Katolska domkyrkan, Stockholm.

MATVÄLSIGNELSE
Matvälsignelsen sker efter påskvakan

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo