KYNDELSMÄSSODAGEN
Idag söndag den 4:e februari firas kyndelsmässodagen. Ljus välsignas i samband med procession. Vid mässans början har alla ljus i händerna. Ljusen tänds då vi sjunger ant.: ”Herren kommer” (Cecilia 358). När vi kommer in i kyrkan sjunger vi: ”Se ljuset” (Cecilia 360).

KALLELSE TILL PASTORAL OCH EKONOMIRÅDET
P- och E-rådet sammanträder nästa söndag den 11 februari efter högmässan i församlingssal.

KATEKETER
För att bedriva kateket i vårt stift krävs det två kateketer i varje grupp. Just nu har vi endast en kateket i varje grupp. Vi behöver flera kateketer för att kunna verka i enlighet med
kateketundervisnings krav i stiftet.

BESÖK HOS ÄLDRE-OCH SJUKA
Känner ni någon församlingsmedlem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma och tillbe Gud med oss? Vet ni om de skulle vilja ha besök av en präst? Det finns ett papper vid kyrkans ingång där ni kan skriva namn, adress och telefonnummer på personer. Det är viktigt med besöksverksamhet till dessa medbröder och medsystrar.

Gudstjänstordning för under året:

Tisdag - 6 feb 2024
S:t Paul Miki och hans
följeslagare, martyrer
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på svenska 
Fredag - 9 feb 2024 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – Eukaristisk tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag - 10 feb 2024 Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402 
08:00 – mässan på svenska  
Söndag - 11 feb 2024
6 SÖNDAGEN UNDER
ÅRET
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00
– mässan på svenska

 


LÄSNINGARNA: FEMTE SÖNDAGENNUNDER ÅRET
Mal 3:1–4, Ps 24, Heb 2:14-18, Luk 2:22-40

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR FEBRUARI
Att personer med en obotlig sjukdom omfattas av god fysisk och psykisk omvårdnad.

TROSUNDERVISNINGEN
Nästa söndag den 11 feb har vi trosundervisning. Vi påminner om att trosundervisningen börjar kl.10.00.

FASTETIDEN
Onsdag den 14 februari inleder vi stora fastan med att fira Askonsdagen. Den heliga mässan med utdelande av askan firas.

KORSVÄGSANDAKT
Det är kyrkans tradition att under fastetid i andakt följa Jesu på lidandes väg. Korsvägsandakt är ett konkret sätt att förbereda oss för påskens glädje. Andakten hålls hela fastetiden varje fredag kl 17.30. Vi börjar fredagen den 16 februari.

EDUARDO SANDOVAL
Han har varit en insipprande ungdom i vår församling genom engagemanget som ministrant, kateket, pastoral och ekonomiråds ledamot och en av ledarna i vår ungdomsgrupp. Nu flyttar han till Umeå för studier. Vi tackar Gud för att han har utträtt i församlingen och ber för honom att Guds nåd fortsätter vägleda honom.

BISKOP ANDERS I FALUN
Jag är i S:ta Katarina församling i Dalarna därför att biskop Anders gör en pastoral visitation av församlingen 2–4 feb. Och som administrator i församlingen behöver jag vara i Falun. Stort tack till f. Morgan Elworth som ställer upp för mässa idag.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo