KRISTUS KONUNGENS DAG
Nästa söndag den 26 november, firar vi den sista söndagen i det liturgiska året, Kristus Konungens Dag.

ADVENTSRETRÄTT
Adventreträtt kommer att äga rum i S:t Konrad från 8–10 december. Det leds av kyrkoherden Chikezie Onuoha. Temat är: Hur gör jul en verklighet i mitt liv? Det börjar fredagen den 8 dec kl. 18.00 och slutar med högmässan den 10 dec.
Fullständig information om programmet kommer senare.

TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMMAR
Söndag den 26 november, Kristus Konungens dag har vi trosundervisning för alla grupper förutom mellan grupp som leds av Anja som är inställd på grund av sjukdom. Undervisningen börjar med en samling för en gemensam bön i kyrksalen kl. 10.00, därefter firar högmässan kl.11.00.

STIFTETSKOLLEKTER
Det återstår två andra stiftskollekter i år nämligen: stiftets karitativa arbete 3:e december (första söndagen i advent; kollekt för livets fond 17:e december (Tredje söndagen i advent).

Gudstjänstordning för den kommande tiden under året:

Tisdag - 21 nov

Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402

08:00 – mässan på engelska
Fredag - 24 nov
S:t Andreas Dûng Lac,
och hans följeslagare
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – Eukaristisk Tillbedjan
18:30 – mässan på svenska
Lördag - 25 nov
S:ta Katarina av Alexandria
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på engelska
KRISTUS KONUNGENS
DAG - 26 nov
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00 – mässan på svenska 

 


LÄSNINGARNA: 33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Ords 31:10-13,19-20,30-31, Ps 128, 1 Thess 5:1–6, Matt 25:14–30

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR NOVEMBER
För påven, att han med den Helige Andes hjälp kan fullfölja sin mission och fortsätta ledsaga den hjord som anförtrotts honom.

KATEKETER
För att bedriva kateket i vårt stift krävs det två kateketer i varje grupp. Just nu har vi endast en kateket i varje grupp. Vi behöver flera kateketer för att kunna verka i enlighet med kateketundervisnings krav i stiftet.

BESÖK HOS ÄLDRE-OCH SJUKA
Känner ni någon församlingsmedlem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma och tillbe Gud med oss? Vet ni om de skulle vilja ha besök av en präst? Det finns ett papper vid kyrkans ingång där ni kan skriva namn, adress och telefonnummer på personer. Det är viktigt med besöksverksamhet till dessa medbröder och medsystrar.

TILLBEDJAN TILL JESUS HJÄRTA
Vi påminner om att tillbedjan till Jesu hjärta hålls i församlingen varje första fredag i månanden.

MITT BARN SKA DÖPAS
Om du önska döpa ditt barn, var god kontakta kyrkoherden på 073 658 37 66 för ett dopsamtal.

VÄLKOMSTBREV
Ett välkomstbrev skickas till alla nya inflyttade till vår församling oavsett om de kommer från andra församlingar i stiftet eller från utlandet.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo