TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMMAR
Nästa söndag den 12 november har vi trosundervisning för alla grupper förutom mellan grupp som leds av Anja som är inställd på grund av sjukdom. Undervisningen börjar med en samling för en gemensam bön i kyrksalen kl. 10.00, därefter firar högmässan kl.11.00.

LITURGIMÖTE
Planering av liturgi inför advent-och julhelgen sker idag söndag den 12 november strax efter högmässan. Alla lektorer, kantorer, organister, ministranter och sakristaner är välkomna.

KATEKETER
För att bedriva kateket i vårt stift krävs det två kateketer i varje grupp. Just nu har vi endast en kateket i varje grupp. Vi behöver flera kateketer för att kunna verka i enlighet med kateketundervisnings krav i stiftet.

STIFTETSKOLLEKTER
Det återstår två andra stiftskollekter i år nämligen: stiftets karitativa arbete 3:e december (första söndagen i advent; kollekt för livets fond 17:e december (Tredje söndagen i advent).

Gudstjänstordning för den kommande tiden under året:

Tisdag - 14 nov

Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402

08:00 – mässan på engelska
Fredag - 17 nov
S:ta Elisabeth av Ungern
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – Eukaristisk Tillbedjan
18:30 – mässan på svenska
Lördag - 18 nov
Petrus-och Paulus basilikornas invigningsdag
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på engelska
33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET - 19 nov  Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00 – mässan på svenska 

 

LÄSNINGARNA: 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Vish 6:12-16, Ps 63, 1 Thess 4:13-18, Matt 25:1-13

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR NOVEMBER
För påven, att han med den Helige Andes hjälp kan fullfölja sin mission och fortsätta ledsaga den hjord som anförtrotts honom.

BESÖK HOS ÄLDRE-OCH SJUKA
Känner ni någon församlingsmedlem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan komma och tillbe Gud med oss? Vet ni om de skulle vilja ha besök av en präst? Det finns ett papper vid kyrkans ingång där ni kan skriva namn, adress och telefonnummer på personer. Det är viktigt med besöksverksamhet till dessa medbröder och medsystrar.

TILLBEDJAN TILL JESUS HJÄRTA
Vi påminner om att tillbedjan till Jesu hjärta hålls i församlingen varje första fredag i månanden.

MITT BARN SKA DÖPAS
Om du önska döpa ditt barn, var god kontakta kyrkoherden på 073 658 37 66 för ett dopsamtal.

VÄLKOMSTBREV
Ett välkomstbrev skickas till alla nya inflyttade till vår församling oavsett om de kommer från andra församlingar i stiftet eller från utlandet.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo