KATEKETISK KONGRESS 2023

Biskop Anders Arborelius inbjuder präster, diakoner, systrar, ungdomsledare och kateketer iill kongress den 22–24 september för att fördjupa sig i den viktiga uppgiften att dela tron vidare. Detta är viktigt för alla i stiftet, vare sig vi kan vara med på plats eller inte. Denna helgen samlas kateketer, präster, diakoner och ungdomsledare från hela landet till kongress på Lidingö utanför Stockholm. Syftet är att fördjupa sig i katekesens fem uppgifter med hjälp av föreläsningar, workshops och trevligt umgänge.

VARMT TACK

Ett stort tack till alla som bidrog till att göra Moder Teresas fest i söndags mycket lyckad.

Hjärtligt tack till alla som åkte med till Vadstena lördagen den 3 september för att delta i 2023 års stiftsvallfärd. Dagen var fantastisk med katolskt torg, mässa på Borggården, sakramentsprocession och sakramentsandakt.
Det var en mycket fin dag, vackert väder, varm gemenskap, värme och glädje som alla bidrog med. Stort tack!

Gudstjänstordning för den kommande tiden under året:

Tisdag - 12 sept Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på engelska
Fredag - 15 sept
Den Saliga Jungfru Marias smärtor
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – Eukaristisk Tillbedjan
18:30 – mässan på svenska
Lördag - 16 sept
S:t Cornelius, påvem och S:t Cyprianus
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på engelska
24 SÖNDAGEN UNDER ÅRET - 17 sept  Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00 – mässan på svenska 

 

LÄSNINGARNA: 23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Hes 33:7–9, Ps 95, Rom 13:8–10, Matt 18:15-20

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR SEPTEMBER
Att de som lever i samhällets utkanter under omänskliga förhållanden, inte anses mindre viktiga och inte blir förbisedda av samhällets institutioner.

TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMMAR
I söndags inledde vi katekesundervisningen för våra barn och ungdomar. Vi påminner om att undervisningen alltid börjar kl.10.00 och att vi därefter firar högmässan kl.11.00. Nästa söndag 17/9 har vi undervisningen. Program för höstterminen hittar ni på församlingens hemsida.

KOLLEKT FÖR DET HELIGA LANDET
Nästa söndag den 17 september tas kollekten för det Heliga landet.

EUKARISTISK TILLBEDJAN/ADORATION
Varje fredag kl. 17.30 tillber vi Jesus i det allraheligaste sakramentet för en timme. Därefter firas mässan kl. 18.30.

HUR FÖRDJUPAR MAN SIN TRO?
Svar: Läs den heliga skrift och andra andliga böcker särskilt om helgonen regelbundet.

HUR FÅR JAG KÄNNA KRISTENDOM BÄTTRE?
Svar: Läs gärna kyrkofäderna.


Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo