TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH UNGDOMMAR

Trosundervisning för låg- och mellanstadiet, högstadiet och konfirmationen läsåret 2023/24
Idag söndagen den 3 september inleder trosundervisningen för låg- och mellanstadiet, som riktar sig till barn och ungdomar i familjer, som antingen är medlemmar eller vill delta i undervisningen i S:t Konrads församling, och är födda åren 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015. Till högstadiet och konfirmationen riktar det sig till barnen som är födda åren 2008, 2009 och 2010. Registreringsdag och föräldramöte äger rum idag söndag 3/09 kl.10.00. Anmälningsblankett finns att hämta från sakristian, Miguel eller från kontoret. Vi påminner om att undervisningen alltid börjar kl. 10.00 och att vi därefter firar högmässan kl-11.00. I Stockholms katolska stift är första kommunionsundervisningen två år och omfattar klasserna 2 och 3 (båda åren obligatoriska). I Stockholms katolska stift är konfirmationsundervisningen två år och omfattar klasserna 8 och 9 (båda åren obligatoriska). Klass 7 är ett förberedande år (frivilligt). För fullständig information, se separat blad. Hjärtligt välkomna till den nya terminen!

Gudstjänstordning för den kommande tiden under året:

Tisdag - 5 sept Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på engelska
Fredag - 8 sept
Den Saliga Jungfru Marias födelse, fest
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – Eukaristisk Tillbedjan
18:30 – mässan på svenska
Lördag - 9 sept
Vårfrumässa
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
11:30 – mässan med biskopen
23 SÖNDAGEN UNDER ÅRET - 10 sept  Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:30 – rosenkransen
11:00 – mässan på svenska 

 

LÄSNINGARNA: 22 SÖNDAGEN UNDER ÅRET
Jer 20:7–9, Ps 63, Rom 12:1–2, Matt 16:21-27

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR SEPTEMBER
Att de som lever i samhällets utkanter under omänskliga förhållanden, inte anses mindre viktiga och inte blir förbisedda av samhällets institutioner.

HELIGA TERESA AV CALCUTTA
Idag söndagen den 3 september, inbjuder Moder Teresas systrar till att fira den heliga Moder Teresa av Calcutta, jungfru och grundarinna. Tacksägelsemässan firas och därefter bjuder systrana på kyrkkaffe. Bidra gärna med något till kyrkkaffet. Alla är hjärtligt välkomna strax efter högmässan.

EUKARISTISK TILLBEDJAN/ADORATION
Varje fredag kl. 17.30 tillber vi Jesus i det allraheligaste sakramentet för en timme. Därefter firas mässan kl. 18.30.

HUR FÖRDJUPAR MAN SIN TRO?
Svar: Läs den heliga skrift och andra andliga böcker särskilt om helgonen regelbundet-

HUR FÅR JAG KÄNNA KRISTENDOM BÄTTRE?
Svar: Läs gärna kyrkofäderna.


Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo