PINGSTNOVENAN
Novena till den helige Anden pågår nu. Och den började från Kristihimmelsfärdsdag fram till pingstdagen, Traditionen med novena började med Kristus maning till lärjungarna att vänta för det utlovade gåva i Jerusalem där de höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder. Utan anden får vi ingen kraft att vitna om Jesus. Därför låt oss be att Gud må förnya de heliga andens gåvor som vi har fått och göra andens frukter synliga i våra liv.


BÖNMÖTE MED KONFIRMANDER OCH DERAS FÖRÄLDRAR
Den 11 juni äger konfirmation rum i S:t Konrads. Alla som ska konfirmeras kallas till ett förberedelsebönemöte fredag den 26 maj. Vi börjar med tillbedjan kl. 17.30, mässan firas 18.30 och därefter samtal on dagen. Vi uppmuntrar alla konfirmander att fortsätta med pingstnovenan och läsningen av Apostlagärningarnas bok.

 

Gudstjänstordning för den kommande Påsktiden:

Måndag - 22 maj
S:t Rita av Cascia

Skolsystrar de N.D.  07:30 – mässan
Tisdag - 23 maj
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på engelska
Torsdag - 25 maj
S:t Bede Venerabilis
Skolsystrar de N.D.  07:30 – mässan
Fredag - 26 maj
S:t Filippo Neri
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:00 – Rosenkransen
17:30
 – Eukaristisk Tillbedjan
18:30 – mässan på svenska
Lördag - 27 maj
S:t Augustinus av Cantebury
Missionaries of Charity,
Harragatan 8, lgh 1402
08:00 – mässan på engelska
PINGSTDAGEN - 28 maj  Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransen
12:00 – mässan på svenska 

 

LÄSNINGARNA: SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN
Apg 1:12-14, Ps 27, 1 Pet 4:13-16, Joh 17:1-11a

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR MAJ
Att kyrkliga rörelser och grupper dagligen återupptäcker evangelisationens uppdrag, och ställer sina nådegåvor i tjänst till världens behövande.

MAJ DEVOTION- DIGITAL ROSENKRANSEN
Maj månad är enligt Kyrkans tradition dedikerat till Jungfru Maria, Herrens moder och vår moder i bön med henne särskilt genom att be rosenkransen. Med anledning av detta uppmuntrar vi alla församlingsmedlemmar att hålla denna månad levande genom att be med Maria under denna månad. Under maj månad varje dag från måndag till söndag ber vi rosenkransen tillsammans via Zoom kl. 18.30. Fredagar ber vi tillsammans kl.17.00 i kyrkan. Länken kommer att finnas i WhatsApp plattformen.

KONFIRMATION I S: T KONRAD
På Kristi Kropps och blods högtidsöndag, den 11:e juni kommer Anders Kardinal Arborelius, OCD, vår biskop till att konfirmera fyra av våra ungdomar i vår församling. Den heliga mässan firas den dag kl. 15.00 istället för kl. 12. 00 som vanlig. Låt oss be för dessa ungdomar att de i sanning öppnar sig till den Heliga Andens gåvor och frukter genom livet.

HJÄRTLIG TACK
Vi gratulerar alla barn som tog emot sin första försonings sakrament och den första heliga kommunion på Kristi Himmelsfärdsdag. Tack ska också deras föräldrar som såg till att barnen får detta möjlighet att lära känna vilket hopp och heligt arv vi har i Jesus. Ett stort tack till kateketerna som förberedde dem till detta sakrament och alla som hjälpte till att göra dagen lyckad.

HUR FÖRDJUPAR MAN SIN TRO?
Svar: Läs den heliga skrift och andra andliga böcker särskilt om helgonen regelbundet.

HUR FÅR JAG KÄNNA KRISTENDOM BÄTTRE?
Svar: Läs gärna kyrkofäderna.

JAG VILL LÅTA LÄSA MÄSSA FÖR MIN INTENTION
Fråga din kyrkoherde om han kan ta emot din önskan. Man ger ett s.k. mässtipendium på ca. 50kr.

MITT BARN SKA DÖPAS ELLER VI VILL GIFTA OSS I KYRKAN
Kontakta kyrkoherden på 073 658 37 66


Chikezie Onuoha,
Kyrkoherdeo