KALLELSE TILL PASTORAL- OCH EKONOMIRÅDET

Härmed kallas medlemmar i rådet till sammanträde, fredag den 17 mars efter mässan kl. 19.05.

TROSUNDERVISNING

Idag söndag 12 mars år det undervisningstillfälle för alla grupper kl. 11-00. Välkomna!

FILM-DOKUMENTÄR

Fredag den 24 mars kommer återigen systrarna (Missionaries of Charity) presentera en filmdokumentär om Mother Teresa of Calcutta efter mässan kl.19:05. Här kan ni se lite om filmen https://youtu.be/h9YbBzWaHvk. Ni är hjärtligt välkomna!

MARIE BEBÅDELSE HÖGTID

Lördag den 25 mars firar vi Jungfru Marie Bebådelsedag. Den här dagen kommer vi att be rosenkransen 11.30 och fira den heliga mässan kl 12.00.

FASTINSAMLING 2023

Årets fasteinsamling med fastkollekten på Palmsöndagen går till stöd för Caritas hjälpverksamhet med personer med funktionsnedsättningar i det krigsdrabbade Ukraina. Personer med funktionsnedsättningar hör till dem som drabbas hårdast av kriget i Ukraina. Vårt stift vill genom Caritas Sverige svara på Caritas i Ukrainas rop på hjälp och stötta deras modiga kamp för de mest utsatta. Swish 9 004 789, Bankgiro 9004789 (märk din gåva- Fasta 2023). Tack för din gåva!

Gudstjänstordning för den kommande vecka:

Måndag 20 mars
S:t Josef, Jungfru Marias
Brudgum, högtid

Skolsystrar de N.D.  07:30 – mässan på svenska
Tisdag 21 mars  Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra
08:00 – mässan på engelska
Torsdag 23 mars Skolsystrar de N.D.   07:30 – mässan på svenska
Fredag 24 mars Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – korsvägsandakt
18:30 – mässan på svenska
Lördag 25 mars
Herrens Bebådelse - Jungfru
Marie bebådelsedag, högtid

Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransen
12:00 – mässan på svenska
Söndag 26 mars  Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransen
12:00 – mässan på svenska  

LÄSNINGARNA: FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN

1 Sam 16:1b,4-7,10-13, Ps 23, Ef 5:8-14, Joh 9:1-41

 

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR FEBRUARI
Att församlingar i en anda av samhörighet välkomnar de mest behövande, och alltmer blir gemenskaper i tro och medmänsklighet.


NYTT VALL TILL PASTORAL- OCH EKONOMIRÅD
Valberedningen har haft sitt första möte och bestämt att förslag till kandidater till församlingens gemensamt pastoral- och ekonomiråd ska lämnas från och med 22 januari fram till 5 mars 2023. Ett förslag ska vara skriftligt och innehålla den föreslagne kandidatens förnamn, efternamn, adress och telefonnummer (se nomineringsblankett). Förslaget ska vara undertecknat av minst två församlingsmedlemmar. De som är valbara läser vi i församlingsordningen punkt 3: valbarhet m.m. –
till kandidat kan väljas varje konfirmerad församlingsmedlem som är registrerad i Stiftets medlemsregister och som senast sista valdagen har fyllt (18) arton år, samt lever i uppriktig trohet mot vad Kyrkan lär, har erforderlig kompetens och regelbundet deltar i församlingens liv. 
Det finns möjlighet till att förhandsrösta. Valsedlar kommer att finnas på vår hemsida med möjlighet att skriva ut förhandsrösta, lämna in personligen i församlingsexpeditionen eller posta till Kantatvägen 21, 131 40 Nacka. Mer information om hur valet går till kommer efter nominerings och presentation av kandidaterna.
Sista valdagen blir söndag den 9 april i påsktiden.
Det finns kandidats information blankett att hämta från valberedningen för alla som är nominerad.
Var god och lämna/skicka ifyllt blankett med digital fotografi till valberedningen
(Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.). Vi vill uppmuntra alla valberättigat att delta i församlingens val.


BIKT UNDER FASTAN


Gud kallar oss under fastetid att fördjupa vår relation med honom. En konkret sätt att göra detta är genom biktens sakrament. När vi biktar oss blir vi återställda i vår relation till Gud och medmänniskor. Varje fredag i fastan har vi tillfälle till bikt från kl. 17.00 -17.30 samt efter mässan eller efter överenskommelse med kyrkoherden.Chikezie Onuoha,
Kyrkoherde

 

 årsmötestkonrad2023
valetstkonrad2023
Stilla veckan2023
konradsfest2023