KRISTUS KONUNGENS DAG

Idag är det sista söndag i det liturgiska året. Nästa söndag, den 27 november, börjar vi det nya liturgiska året med att fira Första söndagen i Advent,

ADVENTSRETRÄTT

Vi vill redan informera om vår adventreträtt som äger rum den 2, 3 och 4 december i samband med andra söndag i advent. Reträttledare blir p. Rafal Zarzycki OFMConv, Gråbröder från Jönköping. Under reträtten finns det möjlighet till bikt till och med på polska. Ett detaljerat schema kommer så småningom. Vi ber er, särskilt ungdomar och föräldrar att reservera dessa dagar.

ADVENTINSAMLING

Varje år, med början första söndagen i advent, gör stift och Caritas en adventsinsamling till förmån för utsatta och behövande. I år anordnas den till förmån för Caritas arbete i Haiti. I år får barn och ungdomar i vårt stift engagera sig genom att sälja ljus till förmån för Haiti. Det är biskop Anders uttryckliga önskan att katekesen med barn och ungdomar ska innehålla barmhärtighetsgärningar.

 Gudstjänstordning för den kommande vecka:

Måndag
21 nov
Den saliga jungfru Marias tempelgång
Skolsystrar de N.D. 07:30 – Laudes/Mässan
Tisdag
22 nov
S: ta Cecilia, jungfru och martyr
Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Torsdag
24 nov
S:t Andreas Dûng Lac och hans följeslagare, martyrer
Skolsystrar de N.D. 07:30 – Laudes/Mässan
Fredag
25 nov
S:ta Katarina av Alexandria
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:00 – rosenkransen
17:30 – tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
26 nov
Vårfrumässa
Missionaries of Charity 
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Första söndagen i advent
27 nov
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska LÄSNINGARNA: söndag vecka 46 under året

2 Sam 5:1-3, Ps 122, Kol 1:12-20, Luk 23:35-43

 

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR OKTOBER
Att barn som lider, särskilt de som är utan hem och föräldrar och offer för krig, kan garanteras skolgång och får möjlighet att erfara en familjs omsorger.

TROSUNDERVISNINGEN?
Idag söndag den 20/11 är det trosundervisning för alla grupper kl. 11.00. Andra undervisning tillfälle blir 4 dec, 18 dec. Vi vill återigen påminna föräldrar att deltagandet i den heliga mässan varje undervisningsdag är en integral del av trosundervisningen. Föräldrar erbjuds gemenskap och undervisning i föräldragrupp. Efter det får barnen delta i den heliga mässan kl. 12-00 och sedan fika/kyrkkaffe.

ADVENTINSAMLING 2022
Nästa söndag, första advent, den 27 november samlas kollekt upp för stiftets karitativa arbete. I år anordnas den till förmån för barns och ungdomars utbildning i Haiti. I år får barn och ungdomar i vårt stift engagera sig genom att sälja ljus till förmån för Haiti. Det är biskop Anders uttryckliga önskan att katekesen med barn och ungdomar ska innehålla barmhärtighetsgärningar.

ADVENT OCH JULLITURGI
Eukaristin står i centrum av vårt liv i Kyrkan. Fredag den 25 november träffas alla läsare, kantorer, sakristaner, organist och ministranter till ett förberedelsemöte kl. 19.00 efter mässan. Välkomna.

PASTORAL-OCH EKONOMIRÅDET
Härmed inbjuds pastoral – och ekonomirådsmedlemmar till ett sammanträde den 27 november, Första Advent strax efter mässan. Vi kommer att förberedda vår församlingens årsmöte.

ÅRSMÖTE
Församlingens årsmöte äger rum 11 december, den tredje söndagen i Advent efter högmässan. I samband med detta sker kyrkkaffe. Alla församlingsmedlemmar är hjärtligt välkomna.

EUKARISTISK TILLBEDJAN/ADORATION
Varje fredag kl. 17.00 ber vi rosenkransen, 17.30 tillber vi Jesus i det allraheligaste sakramentet för en timme. Därefter firas mässan kl. 18.30.

 

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherde