TROSUNDERVISNING

Den 11: e september inledde vi trosundervisning med en introduktionsdag. Nästa söndag den 25 september blir det fösta trosundervsning tillfälle för alla grupper kl.11.00. Andra undervisning tillfälle blir 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 18 dec. Trosundervisning till låg- och mellanstadiet riktar sig till barn och ungdomar som är födda åren 2010, 2011, 2012, 2013, och 2014.
För nya barn, var god och fyll anmälningsblankett och lämna det i sakristian efter mässan. Det går att ladda ner på vår webbsida, www.nackakatolskakyrkan.se

LISTA FÖR FIKA/KYRKKAFFE

Det finns en lista för fika/kyrkkaffe vid kyrkans ingång. Är du föräldrar som har barn i trosundervisning? Ber vi er att skriva upp er i listan när ni skulle ha möjlighet att ansvara för förberedelse av fika som sker strax efter mässan varje trosundervisningssöndag. Tack för att ni tillsammans tar ansvar för våra barns trosundervisning.

PRÄST-OCH DIAKONMÖTE

Den 19 – 21 september äger präst-och diakonmöte för vårt stift på konferensanläggningen Lundsbrunn som ligger 14 km nordost om Skara. Det blir en tid av bön, reflektion och samtal för våra präster och diakoner. Både biskop Anders och biskop Erik Varden av Trondheim deltar i mötet. Vi vill även uppmuntra er att be för oss präster och diakoner att vi blir värdiga vår kallelse.

 Gudstjänstordning för den kommande vecka:

Fredag
23 september
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:00 – rosenkransen
17:30 – tillbedjan
18:30 – mässan på svenska 
Lördag
24 september
Missionaries of Charity 
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
08:00 – mässan på engelska
Söndag
25 september
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska LÄSNINGARNA: söndag vecka 25 under året

Am 8:4–7; Ps 113:1–2, 4–8 (R. Luk 1:52); 1 Tim 2:1–8; Luk 16:1–13


TROSUNDERVISNING FÖR BARN OCH KONFIRMANDER
I söndags inledde vi höstterminens trosundervisning för barn och konfirmander. Vi tackar alla föräldrar för engagemanget i barnens andliga liv och ber att ni ska vara goda föredöme i tron till ert barn. Familjemässa firas varje trosundervisnings söndag. Detta innebär att barn som deltar i trosundervisning, föräldrar och kateketer ska delta aktivt i mässan. De kommer att ministerera, läsa texterna, ta upp kollekt och om det är möjligt att sjunga en eller två sånger under mässan. Var god anmäl eventuellt förhinder till er kateketer! För kateketer som undervisar våra barn står vi i tacksamhet. Varje trosundervisnings söndag kommer det att bli kyrkkaffe strax efter högmässan. En lista kommer att finnas för alla föräldrar som har barn i undervisning att skriva upp sig för kyrkkaffeförberedelse. Trosundervisning börjar kl. 11.00 och avslutar med mässan. Deltagande i mässan är en integral del av trosundervisningen och är OBLIGATORISKT för alla barn och konfirmander. I vårt stift är 1:a kommunionsundervisning 2 år och båda åren obligatoriska.

PÅVENS BÖNEINTENTIONER FÖR SEPTEMBER
Att dödsstraffet, som kränker människovärdet, avskaffas i lag i alla länder.

FRANCISKUSDAGEN
Lördagen den 1 oktober anordnar KPN Franciskusdagen i Kungsträgården. Dagen startar kl. 10.30 och pågar framtill kl. 14.00. Inbjudna är familjer med husdjur, kateketer och alla barn. Familjemässan med biskop Anders börjar kl. 11.00. Varmt välkomna!

EUKARISTISK TILLBEDJAN/ADORATION
Varje fredag kl. 17.00 ber vi rosenkransen, 17.30 tillber vi Jesus i det allraheligaste sakramentet för en timme. Därefter firas mässan kl. 18.30.

JESU HJÄRTA
Adoration till Jesu Hjärta äger rum i S:t Konrad varje första fredagen i månaden kl. 17.30. Därefter firas mässan kl. 18.30

BIKT I S: T KONRAD
Det finns möjlighet till bikt varje fredag kl. 17.00-17.30 och kl. 19.05- kl.19.30, söndagar efter mässan när det är möjligt.

 

Chikezie Onuoha,
Kyrkoherde