1. Katekesundervisning. 
  GRUPP 1 - Inledning till katekes – gruppen leds av Ludmila
  23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj; 
  GRUPP 2 - Förberedelse till Första Kommunion 2023 – gruppen leds av Agnieszka
  23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj; 
  GRUPP 3 - Mellangrupp – gruppen leds av Daniella
  16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj; 
  GRUPP 4 - Förberedelse till Konfirmation 2023 – gruppen leds av Miguel, Hilding, Beberlly och Veronica
  16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj.

 2. Ordning för vår församling den kommande vecka:
  Fredag
  14 januari
  Fisksätra kyrka
  Fisksätra torg 19
  17:30 - tillbedjan
  18:30
  – mässan på svenska
  Lördag
  15 januari

  Missionaries of Charity
  Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra
  8:00 – mässan på engelska
  Söndag
  16 januari

   Fisksätra kyrka
  Fisksätra torg 19
  10:00 – mässan på polska
  11:30 – rosenkransbön
  12:00 – mässan på svenska 


 3. Nya direktiv för offentliga mässor från den 1 december

Då smittspridningen av coronaviruset åter ökar har Sveriges regering beslutat
om nya restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Från och med 1 december gäller följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift:

 1. För mässor och andra gudstjänster inomhus med högst 100 deltagare innebär de nya restriktionerna ingen förändring. Observera att präster, ministranter, kör, musiker, m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande inte räknas som deltagare.
 2. För mässor och andra gudstjänster inomhus blir det tillåtet med fler än 100 deltagare om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd mellan sällskap. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta personer.
  Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. För att säkerställa detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska sällskapet delas upp med högst åtta deltagare i varje.
 3. Kyrkoherdarna rekommenderas att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.
 4. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 skall stanna hemma.
 5. Vid stora högtider då många förväntas vilja delta i mässan kan - som en sista utväg - vaccinationsbevis användas för att slippa begränsningen om avstånd mellan sällskap. Förutsättningen är då att ytterligare en mässa erbjuds samma dag där man får delta utan vaccinationsbevis.

 

Stockholm den 30 november 2021
Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift