1. Herrens Uppenbarelses högtid.
  På torsdag den 6 januari firar vi Epifania - Herrens Uppenbarelses högtid. Enligt en gammal tradition delar vi också ut välsignelseremsor vilka vi sätter upp på dörren till ett hem.

 2. Katekesundervisning. Vårterminer för katekesundervisning:
  GRUPP 1 - Inledning till katekes – gruppen leds av Ludmila 23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj;
  GRUPP 2 - Förberedelse till Första Kommunion 2023 – gruppen leds av Agnieszka 23 januari, 6 februari, 20 februari, 13 mars, 27 mars, 24 april, 15 maj;
  GRUPP 3 - Mellangrupp – gruppen leds av Daniella 16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj;
  GRUPP 4 - Förberedelse till Konfirmation 2023 – gruppen leds av Miguel, Hilding, Beberlly och Veronica 16 januari, 30 januari, 13 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 8 maj, 22 maj.

 3. Ordning för vår församling den kommande vecka:
Torsdag
6 januari
Herrens Uppenbarelse
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:00 – mässan på polska
12:00 – mässan på svenska 
Fredag
7 januari
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 - tillbedjan
18:30
– mässan
Lördag
8 januari

Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra
8:00 – mässan på engelska
Söndag
9 januari
Herrens Dop

 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:00 – mässan på polska
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska 

Nya direktiv för offentliga mässor från den 1 december

Då smittspridningen av coronaviruset åter ökar har Sveriges regering beslutat
om nya restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Från och med 1 december gäller följande direktiv för offentliga mässor och andra gudstjänster i vårt stift:

 1. För mässor och andra gudstjänster inomhus med högst 100 deltagare innebär de nya restriktionerna ingen förändring. Observera att präster, ministranter, kör, musiker, m.fl. som har en tydlig uppgift för gudstjänstens genomförande inte räknas som deltagare.
 2. För mässor och andra gudstjänster inomhus blir det tillåtet med fler än 100 deltagare om lokalen är tillräckligt stor för att man ska kunna hålla avstånd mellan sällskap. Antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst åtta personer.
  Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. För att säkerställa detta kan man förslagsvis spärra av varannan bänkrad och erbjuda utrymmet på övriga bänkrader som anvisade sittplatser. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska sällskapet delas upp med högst åtta deltagare i varje.
 3. Kyrkoherdarna rekommenderas att anordna särskilda mässor, även på vardagarna, avsedda för dem som tillhör en riskgrupp eller av andra orsaker vill undvika folksamlingar. På så sätt kan söndagsplikten uppfyllas under veckans lopp.
 4. Den som är sjuk, eller uppvisar symptom på covid-19, ska stanna hemma. Den som bor i samma hushåll där en eller flera personer har konstaterad covid-19 skall stanna hemma.
 5. Vid stora högtider då många förväntas vilja delta i mässan kan - som en sista utväg - vaccinationsbevis användas för att slippa begränsningen om avstånd mellan sällskap. Förutsättningen är då att ytterligare en mässa erbjuds samma dag där man får delta utan vaccinationsbevis.

 

Stockholm den 30 november 2021
Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift


Stockholm den 30 december 2021
Kardinal Anders Arborelius OCD
Biskop i Stockholms katolska stift