1. Gemensam rosenkransbön.

    Vi började att be tillsammans rosenkransen klockan 11.30. Precis före mässan. Vi uppmanar alla att be tillsammans. Personer som är villiga att aktivt engagera sig och leda böner under enskilda söndagar, vänligen ber jag att anmäla sig till mig.

   2. Bön för de avlidna.

    Under hela november månad minns vi de döda på ett alldeles särskilt sätt i våra böner. Precis som förra året så kommer vi att under söndagsmässor som firas kl. 12.00 i november be för de avlidna som ni skriver ner på en lapp och lämnar till mig. Var snälla och ta en lapp som ligger på psalmboksställningen vid ingången till kyrkan.
    Skriv namnen på alla de avlidna som ni vill att vi ska be för och tänk på att skriva tydligt så att det blir lätt att läsa.
    Den 1 och 2 november firas mässan för alla de avlidna som nämns på lapparna och för alla avlidna församlingsmedlemmar.

   3. Församlings adventsreträtt

    Årets adventsreträtt äger rum den 26–27 november. De avslutas första söndagen i advent. Reträtten kommer att genomföras på svenska och polska av p. Bazyli Janowski, franciskanbroder från Västerås.

   4. Ordning för vår församling under den kommande väcka:

     

Fredag
12 november
Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 – tillbedjan
18:30 – mässan på svenska
Lördag
13 november
Missionaries of Charity 
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra 
 08:00 – mässan på engelska
Söndag
14 november
 Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
10:00 – mässan på polska
11:30 – rosenkransbön
12:00 – mässan på svenska