1. I september börjar vi att be inför Allraheligaste Sakramentet varje fredag. Klockan 17.30 börjar vi tillbedjan och fortsätter vår bön under mässan, klockan 18.30. Det finns möjlighet att bikta sig under tillbedjan.
  2. För människor som inte tål gluten i mat är det möjligt att ta heliga kommunionen med låg glutenhalt. Information om viljan att ta emot sådan kommunion bör lämnas före mässan i sakristian.
  3. Det finns möjlighet att bikta sig innan varje mässa. På söndagar sitter jag i biktstolen 30 minuter innan mässan och på fredagar man kan be om bikt under tillbedjan inför Allraheligaste Sakramentet.
  4. Vi vill försöka skapa två nya grupper i vår församling:
    • Jag inbjuder barn som är villiga att sjunga i kören under den heliga mässan. I början är antalet barn begränsat till 10 personer. Ansökningar kan lämnas i sakristian.
    • Den andra inbjudan gäller ungdomar som har konfirmerats. Jag inbjuder ungdomar som vill söka svar på svåra frågor om tro, moral, relationer som livet ställer framför unga människor idag.
  5. Katekesundervisning 2020

Mässordning för kommande vecka:

Fredag Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
17:30 - tillbedjan
18:00 - mässan
Lördag Missionaries of Charity
Harragatan 8, lgh 1402, Fisksätra
  8.00
Söndag: Fisksätra kyrka
Fisksätra torg 19
12:00